KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Grupy Zabawowe Plus w Tadżykistanie

Grupy Zabawowe Plus w Tadżykistanie

Przenosimy na teren Tadżykistanu program Fundacji Rozwoju Dzieci im J. A. Komeńskiego, który pomaga matkom łączyć role rodzinne z pracą zawodową. Projekt jest kontynuacją naszej wcześniejszej współpracy, w ramach której powstało ok. 300 Grup Zabawowych dla małych dzieci i matek. Projekt będący odpowiedzią na potrzeby tadżyckiego Partnera, będzie realizowany w dwóch regionach Tadżykistanu: Khatlon i Gorno-Badakhshan Autonomous Region. Pozwoli na rozszerzenie dotychczasowej oferty Grup Zabawowych o nowy komponent aktywizujący matki w ich życiu rodzinnym i zawodowym.

OBSZAR TERYTORIALNY

Tadżykistan

CZAS REALIZACJI

Luty–grudzień 2022

CELE

  • przygotowanie 20 animatorek do prowadzenia Grup Zabawowych
  • przygotowanie 10 osób do prowadzenia szkoleń dla animatorek Grup Zabawowych
  • upowszechnienie modelu Grup Zabawowych w Tadżykistanie

ODBIORCY

  • 20 animatorek Grup Zabawowych
  • 100 matek i 100 dzieci biorących udział w spotkaniach Grup Zabawowych

DZIAŁANIA

  • przygotowanie animatorek Grup Zabawowych do prowadzenia z matkami zajęć pomagających w powrocie do pracy/planowaniu ścieżek rozwoju zawodowego
  • adaptacja i przetłumaczenie materiałów edukacyjnych dla animatorek Grup Zabawowych i matek.

EFEKTY

  • 20 animatorek przygotowanych do prowadzenia spotkań Grup Zabawowych
  • Rozpoczęcie działania 10 Grup Zabawowych
  • 200 osób – matek z dziećmi – uczestniczących w spotkaniach tych Grup.

SPONSOR

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

KONTAKT

Dominik Kmita, e-mail: dkmita[at]frd.org.pl