KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

LOKALNE DZIAŁANIA NGO NA RZECZ MAŁYCH DZIECI NA MAZOWSZU

LOKALNE DZIAŁANIA NGO NA RZECZ MAŁYCH DZIECI NA MAZOWSZU

W Polsce działa wiele NGO, które borykają się z brakiem zainteresowania swoimi działaniami w społeczności. Chcemy wesprzeć NGO w prowadzeniu partycypacyjnych diagnoz potrzeb, a tym samym wzmocnić ich działania w społecznościach. Jako FRD właczamy się merytorycznie i w ramach wolontariatu w te działania.

Fundacja Rozwoju Dzieci uczestniczy w projekcie „Lokalne działania NGO na rzecz małych dzieci na Mazowszu” dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany jest przez Federację Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci PREMD.

Obszar terytorialny

Projekt realizujemy z organizacjami pozarządowymi z województw mazowieckiego

Czas realizacji

maj – listopad 2016

Cel

Zadaniem projektu jest wzmocnienie organizacji działających na rzecz dzieci oraz zakorzenienie tych organizacji w lokalnej społeczności. Zakładamy także, że spotkanie przedstawicieli NGO działających w tym obszarze tematycznym i w tym samym regionie, pomoże im w sieciowaniu się i korzystaniu z doświadczeń.

Odbiorcy

Głównymi odbiorcami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci na Mazowszu.

Pośrednimi odbiorcami projektu są społeczności lokalne, władze samorządowe, lokalne instytucje działające na rzecz dzieci, rodzice oraz dzieci do lat 10.

Sponsor

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

MAZOWSZE