KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

SENIORZY DLA NAJMŁODSZYCH

SENIORZY DLA NAJMŁODSZYCH

Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 64 seniorek i seniorów. Ponadto uczestniczyli w nim przedstawiciele gminnych instytucji i organizacji, rodzice oraz dzieci.  Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 1300 osób.

Czas trwania

Czerwiec – grudzień 2013

Obszar terytorialny

Projekt realizowany był w 4 gminach wiejskich – Cekcynie, Głuchowie, Pieckach oraz Cieszanowie.

Cel i główne działania

Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności seniorek i seniorów do włączania się jako wolontariusze w gminną ofertę opiekuńczo-edukacyjno-kulturalną dla dzieci.

W każdej gminie odbyły się 3 szkolenia dla seniorek i seniorów (łącznie 50 godzin) z zakresu rozwoju dziecka, opieki i wychowania, udzielania pierwszej pomocy, współpracy z rodzicami oraz organizacji zajęć z dziećmi.

Po ukończeniu szkolenia seniorki i seniorzy uczestniczyli w indywidualnym spotkaniu z doradcą, który pomagał im w wypracowaniu indywidualnego planu pracy z dziećmi.

Przeszkoleni wolontariusze prowadzili zajęcia dla małych dzieci przy współpracy m.in. z przedszkolem, biblioteką, świetlicą, domem kultury itp.

Efekty

  • Stworzyliśmy innowacyjne szkolenie dla seniorek i seniorów przygotowujące ich do pracy z małymi dziećmi.
  • Seniorki i seniorzy we współpracy z przedszkolami, bibliotekami, świetlicami prowadzili różnorodne  zajęcia dla 1000 dzieci.
  • W gminach  powstała sieć współpracy pomiędzy osobami starszymi a instytucjami zajmującymi się  rozwojem i edukacja dzieci.
  • Przygotowaliśmy publikację „Seniorzy dla najmłodszych” prezentującą dobre praktyki współpracy  z osobami starszymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej –  Seniorzydla najmlodszych

Sponsor

logompipsasos

Projekt Seniorzy dla najmłodszych był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 – II edycja.