KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

CENTRUM DZIECKA I RODZINY – ORIFLAME JEZIORANY

CENTRUM DZIECKA I RODZINY – ORIFLAME JEZIORANY

Usługi opiekuńczo-edukacyjne dla rodzin z małymi dziećmi należą do zadań własnych gminy ale gminy nie mają obowiązku prowadzenia takich usług. W efekcie dzieci od urodzenia do 3-4 lat mieszkające na wsiach najczęściej są „niewidzialne”. Poważną przeszkodą w tworzeniu lokalnych zintegrowanych usług jest struktura organizacyjna. Zadania gminy w obszarze pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, kultury mają oddzielne (resortowe) ścieżki finansowania, co prowadzi do sektorowości usług, braku kontaktu pomiędzy instytucjami i trudności w łączenia budżetów poszczególnych instytucji. Naszą odpowiedzią na ten problem są Centra Dziecka i Rodziny.

Cel

Zadaniem projektu jest stworzenie w gminie Jeziorany Centrum Dziecka i Rodziny, którego celem jest integracja dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu edukacyjnego.

Czas realizacji

styczeń – grudzień 2016

Efekty

W Jezioranach (stan na koniec czerwca 2016)

  • przeprowadzono diagnozę potrzeb rodzin z małymi dziećmi na podstawie której mieszkańcy przygotowali rekomendacje: http://mok-jeziorany.naszaplacowka.pl/n,raport-diagnozy
  • przygotowaliśmy do pracy jako Animatorzy Grup Zabawowych 14 osób.
  • powstały 3 Grupy Zabawowe w Radostowie, Potrytach i Jezioranach.

Sponsor

Projekt realizujemy dzięki darowiźnie ORIFLAME

oriflame

Partnerzy

Miasto i Gmina Jeziorany

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach http://mok-jeziorany.naszaplacowka.pl/

Kontakt

Dominik Kmita
dkmita[at]frd.org.pl