KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Na terenach wiejskich z powodu braku usług edukacyjnych małe dzieci – zwłaszcza wychowujące się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem – mają gorsze szanse na rozwój. Gminy nie mają obowiązku prowadzenia usług dla najmłodszych dzieci, a instytucje obejmujące swoimi działaniami małe dzieci zajmują się tylko wycinkiem ich życia np. służba zdrowia pilnuje szczepień a oświata czy dziecko ma przygotowanie przedszkolne. Żadna instytucja nie ma całościowego oglądu sytuacji rodzin z małymi dziećmi.

 

partnerzy

Cel

Wraz z 4 gminami wiejskimi wypracowaliśmy system współpracy między instytucjami samorządowymi, które swoimi działaniami obejmują rodziny z małymi dziećmi, dzięki czemu zwiększyliśmy efektywność działań tych instytucji, co w konsekwencji poprawiło sytuację rodzin z małymi dziećmi, w tym zagrożonych wykluczeniem.

Czas realizacji

Październik 2014 – Kwiecień 2016

Główne działania:

 • Przygotowanie przedstawicieli lokalnej społeczności do przeprowadzenia diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi.
 • Przeprowadzenie diagnozy potrzeb we wszystkich 4 gminach oraz opracowanie raportów podsumowujących wyniki diagnozy.
 • Wizyta studyjna przedstawicielek norweskiej gminy Bodo w Polsce.
 • Przygotowanie 2 letnich planów działania gmin na rzecz rodzin z małymi dziećmi.
 • Prowadzenie zajęć dla małych dzieci wraz z rodzicami oraz wizyty w rodzinach zagrożonych wykluczeniem realizowane przez przeszkolone animatorki.
 • Opracowanie poradnika dla gmin.

Efekty

 • Zorganizowanie w 4 gminach 16 seminariów dla 320 osób.
 • Przeprowadzenie 4 lokalnych diagnoz potrzeb rodzin z małymi dziećmi wraz z raportami.
 • Opracowanie 4 planów gmin obejmujących działania na rzecz rodzin z małymi dziećmi.
 • Spotkanie z przedstawicielkami norweskiego Partnera projektu dla 70 osób.
 • Przeszkolenie19 animatorek i 1 animatora do prowadzenia zajęć dla dzieci i rodziców oraz wizyt w rodzinach zagrożonych wykluczeniem.
 • Ponad 160 godzin wizyt w rodzinach zagrożonych wykluczeniem.
 • Ponad 760 godzin spotkań Grup Zabawowych dla dzieci i rodziców.
 • Publikacja zbierająca norweskie inspiracje oraz doświadczenia polskich gmin..

„Największym osiągnięciem jest pozyskanie zaufania rodzin i otwarcie się, żeby opowiadać o swoich problemach” – animatorka rodziny z gminy Przeworsk.

Sponsor

Projekt był współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Partnerzy

Nordland University – http://www.uin.no/en
Gmina Piecki – http://gminapiecki.pl/
Gmina Przeworsk – http://www.przeworsk.net.pl/
Gmina Rawa Mazowiecka – http://www.rawam.ug.gov.pl/
Gmina Zarzecze – http://www.gminazarzecze.pl/

Kontakt

Fundacja Rozwoju Dzieci
frd[at]frd.org.pl
tel. 22 881 15 80