KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

GRUPY ZABAWOWE W KIRGISTANIE

GRUPY ZABAWOWE W KIRGISTANIE

Projekt odpowiada na problem niskiego dostępu małych dzieci do edukacji w Kirgistanie. Realizujemy go we współpracy z partnerem kirgiskim – Фонд Поддержки Оброзовательных Инитциатив (FPOI).

Chcemy poprzez wprowadzenie na grunt kirgiski Grup Zabawowych – nowej oferty edukacyjnej dla rodzin z małymi dziećmi – rozszerzyć dostęp do najlepszych dla dzieci zajęć edukacyjnych.

Obszar terytorialny

Kirgistan

Czas realizacji

Lipiec–grudzień 2018

Cel

Chcemy przygotować 20 animatorek do prowadzenia Grup Zabawowych oraz upowszechnić model Grup Zabawowych w Kirgistanie przygotowując 10 osób do prowadzenia szkoleń dla animatorek Grup Zabawowych.

Odbiorcy

  • 20 animatorek Grup Zabawowych
  • 70 rodziców i 70 dzieci biorących udział w spotkaniach Grup Zabawowych

Działania

  • Przygotowanie 20 Animatorek do prowadzenia Grup Zabawowych.
  • Stworzenie 10 Grup Zabawowych.
  • Przygotowanie 10 osób do prowadzenia szkoleń dla Animatorów Grup Zabawowych.
  • Wsparcie Animatorów w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań.

Efekty

  • 20 Animatorek przygotowanych do prowadzenia spotkań Grup Zabawowych.
  • Rozpoczęcie działania przez 10 GZ, gdzie każda z grup spotka się min. 10 razy do końca 2018 r.
  • 700 rodzin uczestniczących w spotkaniach.
  • Stworzenie publikacji (w j. rosyjskim) zbierającej kirgiskie inspiracje oraz doświadczenia z prowadzenia Grup Zabawowych. Publikacja będzie jednym z narzędzi do upowszechniania idei Grup Zabawowych w Kirgistanie.

Sponsor

Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Kontakt

Dominik Kmita, dkmita[at]frd.org.pl
Tel.: 22 881 15 80