KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Spynki – pilotaż

Spynki – pilotaż

Tworzenie Spynek – ośrodków opieki i animacji zabaw dla dzieci w miastach zamieszkiwanych przez ukraińskie rodziny uchodźcze

Czas i miejsce realizacji

kwiecień – październik 2022, 4 województwa: mazowieckie, lubelskie, podkarpackie i pomorskie

Cel

Wsparcie matek i dzieci ukraińskich w adaptacji do nowych warunków życia poprzez zapewnienie wysokiej jakości opieki oraz przygotowanie dzieci do włączenia w system edukacyjny.

 

Odbiorcy

 • Ponad 100 edukatorek przeszkolonych do pracy z dziećmi w Spynkach
 • Ponad 10 000 ukraińskich dzieci zostało wziętych pod opiekę w Spynkach

Działania

 • Szkolenie ukraińskich edukatorek do pracy w Spynkach – miejscach opieki i edukacji dzieci
 • Animacja zajęć dla dzieci z Ukrainy w punktach tymczasowego zakwaterowania w Polsce 
 • Inicjowanie powstawania i prowadzenie różnych form opieki i edukacji dla dzieci z Ukrainy: 
  • Spynka Grupa Zabawowa dla najmłodszych dzieci i ich matek Regularne spotkania kilka razy w tygodniu dla matek z dziećmi (1-3 lata) prowadzone przez wyszkoloną i objętą wsparciem merytorycznym animatorkę
  • Spynka Grupa Animacji Przedszkolnej dla dzieci przedszkolnych Regularne spotkania grupy dzieci ukraińskich w wieku 3-6 lat prowadzone przez 2 przeszkolone i objęte wsparciem merytorycznym animatorki
  • Spynka Dzienny opiekun dla dzieci najmłodszych W „Ustawie o opiece dla dzieci do lat 3” jest przewidziana opieka i edukacja dzieci w formie „Dziennego opiekuna”. Opiekun/ka (wymagane kwalifikacje lub szkolenie kwalifikacyjne) ma pod swoją opieką do 5 dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Nasza Fundacja stworzyła i prowadziła model, w którym opiekunce każdego dnia towarzyszy rodzic (lub np. babcia) jednego dziecka jako wolontariusz-asystent (udział rodziców-wolontariuszy przewidziany jest w ustawie). To model łatwy do zaadaptowania w społeczności, gdzie jest kilka rodzin z Ukrainy z małymi dziećmi. W porównaniu do żłobka daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa dzieciom i dorosłym (mała grupa, jeden język, matki, które mogą wspierać się nawzajem) oraz nie wymaga spełnienia restrykcyjnych norm sanitarnych i p.poż.

Sponsor

Projekt “Provision of ECD and play services in municipalities serving refugee families in Poland” został sfinansowany przez United Nations Children Fund (UNICEF).

Kontakt

ukraina@frd.org.pl