KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

AKTYWNI SENIORZY – AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ

AKTYWNI SENIORZY – AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ

W Polsce, jak i w całej Europie, osób starszych jest coraz więcej, ale we wspólnej przestrzeni społecznej często brakuje dla nich miejsca.

Osoby starsze często postrzegane są jedynie przez pryzmat swojego wieku jako schorowane i bierne, przez co ich potencjał, wiedza i doświadczenie nie są zagospodarowane.

Obszar terytorialny

Gmina Jastków – województwo lubelskie
Gmina Lubawa – województwo warmińsko-mazurskie
Gmina Olszyna – województwo dolnośląskie
Gmina Ryki – województwo lubelskie

Czas realizacji

Maj – listopad 2017

Cel

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania seniorów/ek w życie społeczności lokalnej. Zrobiliśmy to poprzez analizę potrzeb i zasobów zainteresowanych seniorów/ek oraz gmin. Przygotowaliśmy seniorów/ki do współprowadzenia zajęć dla dzieci oraz do wolontariatu w ramach gminnych wydarzeń kulturalnych.

Odbiorcy

 • 60 osób w wieku 60+,
 • 20 osób w różnym wieku pracujących np. w domu kultury, bibliotece, przedszkolu,
 • mieszkańcy gmin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 7 roku życia.

Działania

 • Spotkania integracyjno-otwierające, na których utworzone zostały sieci współpracy seniorów/ek z gminnymi instytucjami społeczno-kulturalnymi.
 • Szkolenia dla seniorów/ek przygotowujące do współprowadzenia zajęć dla dzieci oraz wolontariackich działań na rzecz gminy.
 • Doradztwo personalne dla seniorów/ek – diagnoza mocnych i słabszych stron i możliwości ich wykorzystania w społeczności lokalnej.
 • Współprowadzenie przez seniorów/ki zajęć dla dzieci.
 • Wolontariackie zaangażowanie seniorów/ek w gminne imprezy kulturalne dla społeczności.
 • Spotkania integracyjno-podsumowujące, na których seniorzy/rki zaprezentowali swoje dotychczasowe działania.

Efekty

 • Przeszkoliliśmy 60 seniorów/ek ze współprowadzenia zajęć dla dzieci.
 • Wypracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju dla 60 seniorów/ek.
 • Przeprowadzenie przez przeszkolonych seniorów/ki 80 zajęć dla dzieci.
 • Poszerzenie gminnej oferty dla społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem oferty międzypokoleniowej.

Sponsor

Projekt „Aktywni seniorzy – aktywna społeczność” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

asos_logo_ai

Kontakt

Anna Klepinowska aklepinowska[at]frd.org.pl
22 881 15 80