KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

MALI ODKRYWCY TO ZDROWI ODKRYWCY

MALI ODKRYWCY TO ZDROWI ODKRYWCY

Dzieci mają naturalną potrzebę odkrywania, zrozumienia świata – zadają pytania, tworzą definicje na miarę swojego rozumienia rzeczywistości, wszystkiego chcą dotknąć, spróbować, budują własne teorie. Wczesne doświadczenia dzieci mają długofalowy i formujący wpływ na rozwój mózgu, umiejętności i  zachowań człowieka.

Złe nawyki żywieniowe dzieci często prowadzą do nadwagi, otyłości i wynikających z nich chorób. Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, który realizowaliśmy w latach 2014-2017, był naszą odpowiedzią na te niepokojące zjawiska. Chcemy stale promować zdrowe odżywianie wśród najmłodszych dzieci.

W projekcie „Mali odkrywcy to zdrowi odkrywcy” łączymy te dwa zagadnienia: odpowiadając  na problem złego odżywiania przygotowujemy nauczycieli/nauczycielki do pracy z dziećmi metodą projektów badawczych. Udział w projekcie zaproponowaliśmy przedszkolom uczestniczącym w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.

Cel

  • wzbogacenie programu pracy przedszkoli o metodę projektów badawczych dzięki przygotowaniu nauczycieli/lek do rozwijania u dzieci umiejętności myślenia krytycznego i aktywności badawczej
  • promocja zdrowego stylu życia i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

Czas realizacji

Grudzień 2017–czerwiec 2018

Główne działania

  • przygotowanie 10 nauczycieli/lek do prowadzenia z dziećmi zajęć metodą projektów badawczych
  • wsparcie nauczycieli/lek przy prowadzeniu zajęć z dziećmi
  • przeprowadzenie przez edukatora żywieniowego warsztatu pokazującego jak pomysły żywieniowe dzieci wypracowane w ramach projektów badawczych zaadaptować do codziennego życia przedszkola

Efekty

  • 10 nauczycielek wprowadziło do swojej pracy z dziećmi metodę projektów badawczych
  • 250 dzieci realizowało projekty badawcze (prezentacje z tych projektów można zobaczyć tutaj>>)

Sponsor

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

syrenka

Kontakt

Ewa Rościszewska – erosciszewska[at]frd.org.pl
Tel: (22) 88 11 580