KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

SENIORZY I DZIECI – UCZYMY SIĘ OD SIEBIE

SENIORZY I DZIECI – UCZYMY SIĘ OD SIEBIE

Po zakończeniu pracy zawodowej osoby starsze często czują się niepotrzebne i zagubione w nowej rzeczywistości. Na dodatek, coraz rzadziej mają kontakt z wnukami w związku z rosnącą mobilnością młodych ludzi.

Z drugiej strony oferta edukacyjna dla najmłodszych dzieci na terenach wiejskich jest bardzo ograniczona.
Chcemy więc, żeby seniorzy i seniorki wykorzystując swoje doświadczenie, talenty i zainteresowania mogli prowadzić różnorodne zajęcia dla dzieci  ubogacając gminną ofertę i nawiązując nowe relacje społeczne.

Obszar terytorialny

Gmina Stoczek Łukowski – województwo lubelskie
Gmina Szypliszki – województwo podlaskie
Gmina Parzęczew – województwo łódzkie
Gmina Wisznice – województwo lubelskie

Czas realizacji

Kwiecień–listopad 2018

Cel

Chcemy pomóc w zwiększeniu aktywności społecznej seniorów i seniorek  na rzecz małych dzieci oraz w stworzeniu warunków dla integracji międzypokoleniowej w wybranych gminach.

Odbiorcy

  • 60 osób w wieku powyżej 60 lat
  • 20 osób z instytucji pracujących dla dzieci do 10 roku życia (domy kultury, biblioteki, przedszkola, szkoły, świetlice)
  • mieszkańcy gmin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 10 roku życia

Działania

  • Spotkanie integrujące dla seniorów i seniorek oraz lokalnych instytucji pracujących z dziećmi przygotowujące grunt do współpracy.
  • Szkolenia dla seniorów i seniorek przygotowujące do prowadzenia zajęć dla dzieci oraz włączania się w życie społeczno-kulturalne gminy.
  • Doradztwo personalne dla seniorów i seniorek  – diagnoza zasobów i talentów oraz przygotowanie planu zajęć z dziećmi.

Efekty

  • Przygotowanie seniorów i seniorek do prowadzenia zajęć dla dzieci w bibliotekach, świetlicach, przedszkolach i szkołach.
  • Stworzenie sieci współpracy seniorek i seniorów z gminnymi instytucjami społeczno-kulturalnymi.
  • Prowadzenie przez seniorów i seniorki zajęć dla dzieci.
  • Poszerzenie gminnej oferty kulturalnej o zajęcia międzypokoleniowe.

Sponsor

Projekt „Seniorzy i dzieci – uczymy się od siebie” jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

asos_logo_ai

Kontakt

Teresa Ogrodzińska, togrodzinska[at]frd.org.pl
Tel.: 22 881 15 80