KRS: 0000166381
Nr konta: 64 1560 0013 2000 1701 4195 3100

ŚMIAŁY OGRÓD

ŚMIAŁY OGRÓD

Projekt odpowiada na dwa problemy dotyczące rozwoju małych dzieci. Pierwszy związany jest z polskim systemem edukacji, który zbyt mały nacisk kładzie na rozwój myślenia krytycznego, samodzielność, rozwiązywanie problemów czy współpracę. 

Drugi dotyczy tego, że dzieci zbyt mało czasu przebywają na powietrzu, co według badań, przekłada się m. in. na rozszerzającą się epidemię krótkowzroczności. A przecież przedszkola, świetlice, szkoły podstawowe mają wydzieloną przestrzeń na place zabaw, gdzie dzieci mogłyby przebywać dużo dłużej. Projekt Śmiały ogród ma na celu zagospodarowanie tej przestrzeni, tak by dzieci mogły wspólnie prowadzić projekty badawcze przebywając na powietrzu.

Czas i miejsce realizacji

Projekt realizowany w okresie maj 2019–kwiecień 2020 we współpracy z Przedszkolem nr 132 w Warszawie przy ul. Śmiałej.

Cele

 • przygotowanie osób pracujących z małymi dziećmi do prowadzenia projektów badawczych na powietrzu
 • Przygotowanie materiałów do upowszechnienia Śmiałych ogrodów

Odbiorcy

Osoby pracujące z małymi dziećmi oraz 400 dzieci w wieku 3–7 lat i ich rodzice

Działania

 • Zbudowanie Śmiałego ogrodu składającego się z 4 zagród edukacyjnych, w których dzieci będą mogły:
  – eksperymentować z wodą
  – tworzyć różne budowle
  – majsterkować
  – sadzić, siać, a później – pielęgnować rośliny
 • Szkolenie dla nauczycielek przygotowujące do pracy w zagrodach
 • Prezentacja pracy dzieci w zagrodach edukacyjnych – dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i innych instytucji/osób pracujących z małymi dziećmi zainteresowanych poznaniem nowej formy pracy
 • Spotkania promujące Śmiały ogród wśród dzieci i rodziców z innych przedszkoli/instytucji
 • Warsztat dla osób zainteresowanych stworzeniem w swoim przedszkolu Śmiałego ogrodu

Efekty

 • stworzenie Śmiałego ogrodu – 4 zagród edukacyjnych na terenie przedszkolnego ogrodu
 • przygotowanie 25 osób pracujących z małymi dziećmi do prowadzenia projektów badawczych w zagrodach edukacyjnych.
 • udział 400 dzieci w zajęciach organizowanych przez nauczycielki w zagrodach edukacyjnych
 • poradnik upowszechniający  koncepcję i praktykę Śmiałego ogrodu

Sponsor

Projekt finansuje Fundacja MoneyGram

Kontakt

Dominik Kmita,dkmita[at]frd.org.pl
Tel.: 22 881 15 80