KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

PROGRAM ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

PROGRAM ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Program Rozwoju Małego Dziecka realizowaliśmy w 2010 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.

Program był skierowany do dzieci, rodziców i nauczycieli ze wsi Daszewo, Karścin oraz Karwin  w gminie Karlino (województwo zachodniopomorskie). Ponadto –  poprzez szkolenia – dotarł do nauczycielek z  Podkarpackich Ośrodków Przedszkolnych oraz z warszawskich przedszkoli.

Program opierał się na założeniu, iż dbałość o prawidłowy rozwój dzieci w pierwszych latach życia lepiej przygotowuje dzieci nie tylko do podjęcia nauki w szkole, ale ma wpływ także na ich dorosłe życie.

W ramach Programu:

– Przeprowadziliśmy 5 spotkań metodycznych dla z nauczycielkami przedszkolnymi z gminy Karlino dotyczących m. in. podmiotowego podejścia do dziecka, radzenia sobie z trudnymi wychowawczo sytuacjami, przygotowani  nauczycielek do działań, które będą kształciły w dzieciach śmiałość, odwagę, poczucie wartości, samodzielność i twórczość.

– Przeprowadziliśmy dwudniowe spotkania dla społeczności lokalnych we wsiach Daszewo, Karścin, Karwin oraz Karlino, które miały charakter pikników badawczych.

– Przygotowaliśmy 10 scenariuszy warsztatów, na podstawie których nauczycielki mogły prowadzić godzinne spotkania dla rodziców. Tematy scenariuszy: „A ja rosnę i rosnę”, „Co jest zdrowe ?”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie… higiena osobista”, „Ćwiczę razem z dzieckiem”, „Dlaczego to tak smakuje”, „Hałas”, „Mamo, tato nie pal przy mnie”, „Odpoczynek i sen dziecka”, „Ruch i zabawy na dworze”, „Zdrowe żywienie- życia spełnieniem”.

– Do prowadzenia warsztatów dla rodziców przeszkoliliśmy  41 nauczycielek, które z kolei przeprowadziły 56 warsztatów dla rodziców. W warsztatach uczestniczyło ok. 500 osób.

Program był sponsorowany przez firmę:

19_nutricia.jpg