KRS: 0000166381
Nr konta: 64 1560 0013 2000 1701 4195 3100

PUBLIKACJE

Dzieci w Europie nr 16 MALI BADACZE

Zapraszam do lektury 16. numeru naszego pisma, którego temat przewodni brzmi „Dzieci w roli naukowców”, a jest to temat szczególnie aktualny, ponieważ trwa właśnie Międzynarodowy Rok Astronomii....

Czytaj więcej

Dzieci w Europie nr 15 ZAWÓD: PEDAGOG

Zapraszamy do lektury piętnastego numeru „Dzieci w Europie”, w którym piszemy o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli, pedagogów i wychowawców małych dzieci, a także o kwestii profesjonalizacji kadr....

Czytaj więcej

Dzieci w Europie nr 14 DZIECKO, A SZTUKA

Uwaga: Twórczość! Piero Sacchetto pisze o współczesnych znaczeniach słowa „twórczość”....

Czytaj więcej

Dzieci w Europie nr 13 INTEGRACJA SPOŁECZNA

Zapraszam do lektury trzynastego numeru „Dzieci w Europie”, poświęconego problematyce wyrównywania szans....

Czytaj więcej

Dzieci w Europie

...

Czytaj więcej

Poradniki

...

Czytaj więcej

Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację

Publikacja jest rezultatem prowadzonych badań w ramach projektu Analiza podstawy programowej dla przedszkoli....

Czytaj więcej

TOY w Działaniu – publikacja podsumowująca Projekty Pilotażowe w Europie

Między kwietniem a wrześniem 2014 roku w 5 europejskich krajach odbywały się międzypokoleniowe spotkania seniorów i dzieci....

Czytaj więcej

Małe dziecko w Polsce. Raport (2006)

Raport zawiera diagnozę sytuacji edukacyjnej dzieci w wieku 0-10 lat. Na potrzeby Raportu przeprowadzone zostały badania dotyczące polityki oświatowej wobec małych dzieci...

Czytaj więcej

Edukacja małych dzieci- standardy, bariery, szanse. Raport

Raport jest wynikiem kilkuetapowego procesu gromadzenia wiedzy na temat barier dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji w Polsce....

Czytaj więcej