KRS: 0000166381 >> Nr konta: 64 1560 0013 2000 1701 4195 3100

PUBLIKACJE

Małe dziecko w Polsce. Raport (2006)

Raport zawiera diagnozę sytuacji edukacyjnej dzieci w wieku 0-10 lat. Na potrzeby Raportu przeprowadzone zostały badania dotyczące polityki oświatowej wobec małych dzieci...

Czytaj więcej

Edukacja małych dzieci- standardy, bariery, szanse. Raport

Raport jest wynikiem kilkuetapowego procesu gromadzenia wiedzy na temat barier dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji w Polsce....

Czytaj więcej

O edukacji od początku – publikacja podsumowująca seminaria

Celem seminariów „O edukacji od początku” organizowanych przez Fundację Rozwoju Dzieci w 2013 r. było zapoczątkowanie dyskusji o założeniach, jakie leżą u podstaw edukacji:...

Czytaj więcej

Grupy Zabawowe – raport z badań

Raport jest podsumowaniem badań nad kompetencjami społecznymi dzieci uczestniczących w spotkaniach Grup Zabawowych....

Czytaj więcej

Dzienny opiekun. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

       W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalona została Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Ustawa wprowadza zmiany w  organizacji żłobków oraz umożliwia tworzenie całkiem nowych form opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia....

Czytaj więcej

Klub dziecięcy. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3.

W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalona została Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)....

Czytaj więcej

Żłobek. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

      W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalona została Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)....

Czytaj więcej

Raporty i analizy

...

Czytaj więcej

Centra Dziecka i Rodziny

Oświata, wychowanie, służba zdrowia, pomoc społeczna, samorząd, wszystkie te instytucje mogą zwiększyć efektywność swoich działań na rzecz rodzin z małymi dziećmi dzięki tylko jednej rzeczy – współpracy....

Czytaj więcej

Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich

Publikację kierujemy do osób, które mają największy wpływ na tworzenie dobrego środowiska rozwojowo-edukacyjnego dla dzieci – do przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji społecznych, rodziców i nauczycieli....

Czytaj więcej