Grupy Zabawowe - raport z badań

Raport jest podsumowaniem badań nad kompetencjami społecznymi dzieci uczestniczących w spotkaniach Grup Zabawowych. Raport zawiera informacje o Grupach Zabawowych, szczegółowy opis badania wraz z analizą wyników.

Zapraszamy do lektury raportu z badań.