TOY w Działaniu - publikacja podsumowująca Projekty Pilotażowe w Europie

Między kwietniem a wrześniem 2014 roku w 5 europejskich krajach odbywały się międzypokoleniowe spotkania seniorów i dzieci. Uczestnicy wspólnie m.in. uczyli się naprawiać rowery, szyli ubrania dla lalek, poznawali lokalną przyrodę, tworzyli gry planszowe, pielęgnowali ogródek, gotowali tradycyjne potrawy. Publikacja jest podsumowaniem tych działań i zbiorem dobrych praktyk międzypokoleniowego uczenia się.

„Działania były prowadzone i wspierane przez lokalne społeczności, gminy oraz instytucje edukacyjno-opiekuńcze. Podczas pilotażu szkoły, przedszkola i domy opieki udostępniły swoje zasoby szerszemu gronu odbiorców. Udział tych instytucji w projekcie pozytywnie wpłynął na ich potencjał docierania do różnych grup mieszkańców, a także na postrzeganie ich jako wartościowego zasobu lokalnej społeczności. Porozumienie między pokoleniami, rozbudzone zainteresowanie lokalną kulturą i tradycjami oraz zwiększone zaangażowanie społeczności, to tylko niektóre z korzyści projektu, które odczuli zarówno seniorzy, jak i dzieci. ”

POBIERZ