Edukacja małych dzieci- standardy, bariery, szanse. Raport

Raport jest wynikiem kilkuetapowego procesu gromadzenia wiedzy na temat barier dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji w Polsce. Całe przedsięwzięcie zostało zaplanowane i przeprowadzone wspólnie przez Fundację Komeńskiego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach Programu „Dla Dzieci III”.

Nasz Raport nie aspiruje do roli całościowej analizy zagadnienia ale koncentruje się na kwestiach poddających się interwencji w skali lokalnej, niewymagających zmian systemowych. Świadomie przyjęliśmy taką perspektywę, opisując to, co stanowi szanse lub bariery w pracy na rzecz dzieci – szczególnie tych najmłodszych – na poziomie gminy, miasta czy wsi.

Życząc inspirującej lektury liczymy, że nasz raport zachęci rodziców, pedagogów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji oraz władz samorządowych do nowego spojrzenia na potrzeby edukacyjne najmłodszych obywateli.

POBIERZ