W punktach Spynka oferujemy wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin! W ostatnich 12 miesiącach z naszych programów wsparcia skorzystało niemal 240 dzieci ze specjalnymi potrzebami. Na zlecenie Plan International razem z Fundacją Patchwork uczestniczyliśmy w badaniu przeprowadzonym przez ITAR Consultants. Celem badania było zebranie informacji na temat potrzeb…...