KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Program Spynka skutecznie zaspokaja potrzeby niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin

W punktach Spynka oferujemy wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin! W ostatnich 12 miesiącach z naszych programów wsparcia skorzystało niemal 240 dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Na zlecenie Plan International razem z Fundacją Patchwork uczestniczyliśmy w badaniu przeprowadzonym przez ITAR Consultants. Celem badania było zebranie informacji na temat potrzeb i wyzwań stojących przed dziećmi żyjącymi z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami, Badanie objęło również opiekunów (głównie matki dzieci z Ukrainy), przebywające w Polsce.

Wśród uczestników badania prowadzonego w Krakowie, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu ok. 5% małych dzieci ma upośledzenia i trudności związane z komunikacją i poznawaniem, co wskazuje na rozpowszechnienie niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych specjalnych potrzeb związanych z komunikacją. Chociaż diagnozy są różne, wiele dzieci w badanej próbie ma trudności z wyrażaniem siebie, a wiele z nich nie mówi lub przestało mówić od czasu przybycia do Polski. Niektóre dzieci doświadczają trudności z nawiązywaniem kontaktów towarzyskich i przejawiają zachowania świadczące o agresji lub problemach z koncentracją uwagi. Niezależnie od konkretnej diagnozy, dzieci zostały dotknięte traumą wojny i przesiedleń, a także stresem i traumą doświadczaną przez rodziców i rodziny.

W raporcie końcowym z badania znalazły się następujące wnioski:

„Program Spynka realizowany przez FRD z powodzeniem zaspokaja potrzeby niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin poprzez:

(1) łączenie opieki nad dziećmi i dostępu do specjalistycznej opieki (w tym logopedycznej, psychologicznej, neurologicznej itp.) w języku ukraińskim, wypełniając w ten sposób lukę, w której usługi publiczne nie mogą być dostępne w odpowiednim czasie. Prawie połowa opiekunów, z którymi przeprowadzono konsultacje (siedmiu z 16), spontanicznie wspomniała, że ich dziecko wykazało poprawę od czasu uczęszczania do Spynka;

(2) wspieranie rodziców poprzez dedykowane szkolenia, MHPSS i wsparcie administracyjne. Dla wielu rodzin Spynka jest pierwszym źródłem informacji i dostępu do usług, których potrzebują; oraz,

(3) zaspokajanie potrzeb wszystkich dzieci bez względu na niepełnosprawność lub diagnozę, w tym zapewnianie opieki dzieciom, powracającym do zdrowia po traumie spowodowanej wojną i koniecznością przesiedlenia.

 

 

 

Po raz kolejny nasze działania zostały docenione przez niezależnych ekspertów, a opis i pełne wnioski z raportu można znaleźć na stronie:

https://plan-international.org/uploads/sites/98/2024/03/Research-brief.pdf