KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Startujemy z programem przygotowującym ukraińskie dzieci do polskiego systemu edukacji

Z radością i dumą ogłaszamy start programu „Dobry Start w Szkole – Przygotowanie Ukraińskich Dzieci do Polskiego Systemu Edukacji”. Nasz wniosek o dofinansowanie w ramach POP FUND zdobył największą, aż 97% zgodność z merytorycznymi i formalnymi wymaganiami konkursu grantowego. Program skierowany jest do około 200 ukraińskich dzieci w wieku 5-7 lat, które uzyskają wsparcie i odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem nauki w szkołach podstawowych. Zajęcia realizowane będą do kwietnia do lipca tego roku aż w 11 miastach w Polsce. Na naszej mapie znajdują się następujące miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Kutno, Lublin, Łomianki, Łowicz, Łódź, Rybnik, Sopot Warszawa, Wrocław,

Podstawowym celem programu jest wyrównanie szans dzieci ukraińskich, które rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym w polskich szkołach, poprzez eliminację różnic w przygotowaniu do nauki oraz podniesienie stopnia opanowania języka polskiego.

Program ma także na celu integrację dzieci ukraińskich z polskimi rówieśnikami oraz udzielenie wsparcia ukraińskim rodzicom, a szczególnie samotnym matkom. Zajęcia realizowane w ramach spotkań są skoncentrowane na pomocy psychologicznej oraz integrację ze środowiskiem nauczycieli i innych rodziców.

Program obejmuje także dodatkowe wsparcie dla dzieci ukraińskich, które potrzebują szczególnej uwagi i pomocy ze względu na swoje indywidualne potrzeby edukacyjne.

Działania w ramach programu POP FUND obejmują rekrutację dzieci i rodziców poprzez ogłoszenia w lokalnych mediach społecznościowych oraz współpracę z samorządami i środowiskami ukraińskimi. W każdym z miast zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzone będą w godzinach popołudniowych, zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim. W zależności od potrzeb, przewidziane jest wsparcie dzieci ze specjalnymi zaleceniami oraz różnorodne tematycznie sesje warsztatowe dla rodziców. Program zakłada także integrację ze środowiskiem polskich szkół poprzez nawiązanie współpracy i organizację warsztatów integracyjnych.

Dzięki temu programowi dzieci ukraińskie oraz ich rodziny otrzymują pomoc niezbędną do skutecznego włączenia się w polski system edukacyjny, co w dłużej perspektywie przyczyni się do budowania bardziej otwartego i zintegrowanego społeczeństwa.

Przejdź do formularza, aby zgłosić dziecko do udziału w programie:
https://app.smartsheet.com/b/form/094b718ba3164b5596601ab7f39e0b25