KRS: 0000166381 >> Nr konta: 64 1560 0013 2000 1701 4195 3100

PUBLIKACJE

DOBRY START – jak wprowadzać alternatywne formy edukacji przedszkolnej

W tym poradniku dzielimy się doświadczeniami związanymi z zakładaniem 355 Ośrodków Przedszkolnych....

Czytaj więcej

Grupy Zabawowe – poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych

Publikacja oparta na doświadczeniach wyniesionych z pilotażu wprowadzenia w Polsce nowej formy edukacyjnej – Grupy Zabawowej. Pokazuje – krok po kroku – jak zorganizować i prowadzić Grupę Zabawową....

Czytaj więcej

Małe dziecko w Polsce – doświadczenia organizacji pozarządowych

Publikacja zawiera 13 dobrych praktyk z zakresu pracy z dziećmi wypracowanych przez organizacje społeczne w Polsce wraz z kontaktami do nich....

Czytaj więcej

Małe dziecko w naszej gminie – jak podnieść jakość wczesnej edukacji

Poradnik prezentuje modelowy program współpracy władz gminnych i społeczności lokalnej na rzecz edukacji małych dzieci....

Czytaj więcej