KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Raporty i Analizy

Diagnoza wpływu Ustawy o opiece nad dziećmi… (2014)

Badanie zrealizowane w marcu 2014 r. przez Millward Brown na zamówienie Fundacji Komeńskiego w ramach projektu „Od serca dla dziecka”....

Czytaj więcej...

Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację

Publikacja jest rezultatem prowadzonych badań w ramach projektu Analiza podstawy programowej dla przedszkoli....

Czytaj więcej...

TOY w Działaniu – publikacja podsumowująca Projekty Pilotażowe w Europie

Między kwietniem a wrześniem 2014 roku w 5 europejskich krajach odbywały się międzypokoleniowe spotkania seniorów i dzieci....

Czytaj więcej...

Małe dziecko w Polsce. Raport (2006)

Raport zawiera diagnozę sytuacji edukacyjnej dzieci w wieku 0-10 lat. Na potrzeby Raportu przeprowadzone zostały badania dotyczące polityki oświatowej wobec małych dzieci...

Czytaj więcej...

Edukacja małych dzieci- standardy, bariery, szanse. Raport

Raport jest wynikiem kilkuetapowego procesu gromadzenia wiedzy na temat barier dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji w Polsce....

Czytaj więcej...

O edukacji od początku – publikacja podsumowująca seminaria

Celem seminariów „O edukacji od początku” organizowanych przez Fundację Rozwoju Dzieci w 2013 r. było zapoczątkowanie dyskusji o założeniach, jakie leżą u podstaw edukacji:...

Czytaj więcej...

Grupy Zabawowe – raport z badań

Raport jest podsumowaniem badań nad kompetencjami społecznymi dzieci uczestniczących w spotkaniach Grup Zabawowych....

Czytaj więcej...

Dzienny opiekun. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

       W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalona została Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Ustawa wprowadza zmiany w  organizacji żłobków oraz umożliwia tworzenie całkiem nowych form opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia....

Czytaj więcej...

Klub dziecięcy. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3.

W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalona została Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)....

Czytaj więcej...

Żłobek. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

      W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalona została Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)....

Czytaj więcej...