Badanie zrealizowane w marcu 2014 r. przez Millward Brown na zamówienie Fundacji Komeńskiego w ramach projektu „Od serca dla dziecka”.

Głównym celem badania było sprawdzenie, w jaki sposób wprowadzenie Art. 6 ustawy z dnia
4 lutego 2011 roku (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) przełożyło się na zmianę warunków funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zrealizowane badanie miało za cel wskazać, czy i w jakim stopniu nowe regulacje prawne zapisane w ustawie zostały wykorzystane w poszczególnych gminach na terenie Polski. Istotne przy tym było wskazanie czynników, które ułatwiają realizację postanowień ustawy jak również barier czy negatywnych aspektów hamujących realizację zakładanych przez ustawodawcę celów.
Czynniki te starano się zdiagnozować w odniesieniu do gmin, do podmiotów prowadzących zróżnicowane instytucje opieki dla dzieci do lat 3, jak również jak również w odniesieniu do rodziców i ich dzieci, przewidzianych jako beneficjentów ustawy.

POBIERZ