KRS: 0000166381 >> Nr konta: 64 1560 0013 2000 1701 4195 3100

Poradniki

Chcę się bawić

Drodzy rodzice, dziadkowie, nauczycielki i nauczyciele, bibliotekarki i bibliotekarze! Przedstawiamy Wam publikację „Chcę się bawić” zawierającą propozycje prostych i rozwijających zabaw, ...

Czytaj więcej

Jak pracować z małymi dziećmi i rodzicami

Poradnik dla bibliotek. Zawiera inspiracje i pomysły na wspólne spędzanie czasu z małymi dziećmi w bibliotece....

Czytaj więcej

Partycypacyjne monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych

Publikację kierujemy do wszystkich, którzy mają wpływ na tworzenie dobrego środowiska rozwojowo-edukacyjnego dla dzieci – do przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji samorządowych, rodziców i nauczycieli....

Czytaj więcej

Bo jakie początki, takie będzie wszystko

Dlaczego pierwsze lata życia dziecka są takie ważne dla jego rozwoju? Na co powinni zwrócić uwagę rodzice, chcąc zapewnić swoim dzieciom dobry życiowy start? Jak wprowadzać standardy jakości do pracy z małymi dziećmi? ...

Czytaj więcej

Gminne strategie edukacyjne

Chcemy tu pokazać, jak ważną funkcję w wyrównywaniu szans edukacyjnych i podnoszeniu jakości edukacji na terenach wiejskich mogą pełnić gminne strategie edukacji, obejmujące wszystkie szczeble edukacji dziecka – od przedszkola do gimnazjum....

Czytaj więcej

Inwestujmy w małe dzieci – dobre praktyki organizacji pozarządowych

Prezentujemy modele działań na rzecz małych dzieci w środowiskach lokalnych wypracowane przez 14 organizacji pozarządowych – członków Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci....

Czytaj więcej

DOBRY START – jak wprowadzać alternatywne formy edukacji przedszkolnej

W tym poradniku dzielimy się doświadczeniami związanymi z zakładaniem 355 Ośrodków Przedszkolnych....

Czytaj więcej

Grupy Zabawowe – poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych

Publikacja oparta na doświadczeniach wyniesionych z pilotażu wprowadzenia w Polsce nowej formy edukacyjnej – Grupy Zabawowej. Pokazuje – krok po kroku – jak zorganizować i prowadzić Grupę Zabawową....

Czytaj więcej

Małe dziecko w Polsce – doświadczenia organizacji pozarządowych

Publikacja zawiera 13 dobrych praktyk z zakresu pracy z dziećmi wypracowanych przez organizacje społeczne w Polsce wraz z kontaktami do nich....

Czytaj więcej

Małe dziecko w naszej gminie – jak podnieść jakość wczesnej edukacji

Poradnik prezentuje modelowy program współpracy władz gminnych i społeczności lokalnej na rzecz edukacji małych dzieci....

Czytaj więcej