KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Poradniki

Inwestujmy w małe dzieci – dobre praktyki organizacji pozarządowych

Prezentujemy modele działań na rzecz małych dzieci w środowiskach lokalnych wypracowane przez 14 organizacji pozarządowych – członków Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci....

Czytaj więcej...

DOBRY START – jak wprowadzać alternatywne formy edukacji przedszkolnej

W tym poradniku dzielimy się doświadczeniami związanymi z zakładaniem 355 Ośrodków Przedszkolnych....

Czytaj więcej...

Grupy Zabawowe – poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych

Publikacja oparta na doświadczeniach wyniesionych z pilotażu wprowadzenia w Polsce nowej formy edukacyjnej – Grupy Zabawowej. Pokazuje – krok po kroku – jak zorganizować i prowadzić Grupę Zabawową....

Czytaj więcej...

Małe dziecko w Polsce – doświadczenia organizacji pozarządowych

Publikacja zawiera 13 dobrych praktyk z zakresu pracy z dziećmi wypracowanych przez organizacje społeczne w Polsce wraz z kontaktami do nich....

Czytaj więcej...

Małe dziecko w naszej gminie – jak podnieść jakość wczesnej edukacji

Poradnik prezentuje modelowy program współpracy władz gminnych i społeczności lokalnej na rzecz edukacji małych dzieci....

Czytaj więcej...