KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

PROGRAMY

Gminne strategie wyrównywania szans edukacyjnych

Strategie wyrównywania szans edukacyjnych pomagają gminom wiejskim w zapewnieniu najmłodszym obywatelom najlepszych warunków opiekuńczo-edukacyjnych. Władze samorządowe i przedstawiciele społeczności lokalnej – przy wsparciu moderatora z Fundacji Rozwoju Dzieci wypracowują w procesie partycypacyjnym długofalową strategię wyrównywania szans edukacyjnych. Taki sposób tworzenia lokalnego prawa uwrażliwia społeczność lokalną na potrzeby rozwojowe dzieci i…...

Czytaj dalej

Mali badacze

Dzieci to mali badacze świata. Mają wrodzoną ciekawość i skłonność do eksperymentowania. Uczą się poprzez działanie – obserwują, wypróbowują, doświadczają. Przyswajają wiedzę wtedy, gdy są zaangażowane i gdy temat je ciekawi. Poznają świat na zasadzie prób i błędów. Te naturalne skłonności dzieci mogą rozwinąć się w pełni przy wykorzystaniu metody…...

Czytaj dalej

Przedsiębiorcze dzieci

Celem programu „Przedsiębiorcze dzieci” jest przekazanie dzieciom w wieku przedszkolnym podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości, a także kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Potrzeba Program jest uzupełnieniem treści programów przedszkolnych, które nie uwzględniają elementów edukacji ekonomicznej i odpowiedzią na potrzebę kształtowania postaw przedsiębiorczych już u najmłodszych dzieci.…...

Czytaj dalej

Grupa Zabawowa

...

Czytaj dalej