Integracja międzypokoleniowa przynosi wymierne korzyści lokalnym społecznościom. Uważamy, że jednym z jej wymiarów powinno być tworzenie pomostów pomiędzy najstarszymi i najmłodszymi pokoleniami. Dlatego pomagamy samorządom, lokalnym instytucjom i organizacjom pozarządowym tworzyć przestrzeń, w której seniorki, seniorzy i dzieci mogą wspólnie spędzać czas i uczyć się od siebie nawzajem. Poprzez szkolenia, warsztaty i doradztwo przygotowujemy osoby starsze do korzystania z ich potencjału i doświadczeń  w prowadzeniu różnorodnych zajęć dla dzieci w przedszkolach, bibliotekach, świetlicach, domach kultury.

Dlaczego powstali Seniorzy dla Najmłodszych?

Nasze społeczeństwo starzeje się, osób starszych jest coraz więcej ale nadal brakuje oferty edukacyjno-kulturalnej odpowiadającej na ich potrzeby. Po zakończeniu pracy zawodowej osoby starsze często czują się niepotrzebne i zagubione w nowej rzeczywistości. Ze względu na coraz większą mobilność młodych ludzi, dzieci często nie mają kontaktu z własnymi dziadkami i babciami, przez co więzi międzypokoleniowe ulegają rozluźnieniu. Na terenach wiejskich oferta edukacyjna dla najmłodszych dzieci jest bardzo ograniczona. Seniorzy i seniorki, dysponując odpowiednimi umiejętnościami i czasem, mogą stać się współtwórcami lokalnej oferty dla dzieci.

Nasza propozycja

Poprzez szkolenia, warsztaty i doradztwo przygotowujemy osoby starsze do korzystania z ich potencjału i doświadczeń  w prowadzeniu różnorodnych zajęć dla dzieci w przedszkolach, bibliotekach, świetlicach, domach kultury.

Korzyści – dlaczego warto angażować seniorów i seniorki

  • Budowanie i wzmacnianie relacji międzypokoleniowych.
  • Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności we wspólne działania.
  • Wprowadzenie seniorek i seniorów w nową rolę – ekspertów.
  • Wzmocnienie roli dziadków i babć w życiu najmłodszych.
  • Wzajemne uczenie się zarówno dzieci, jak i osób starszych.
  • Zwiększenie aktywności seniorów, co wpływa na poprawę ich samopoczucia, czują się potrzebni i docenieni.
  • Twórcze spędzanie czasu seniorów i dzieci.
  • Poznanie potrzeb różnych grup wiekowych.
  • Kultywowanie lokalnych tradycji.
  • Poszerzenie oferty gminy.

Przykładowe działania seniorek i seniorów: pomoc nauczycielkom w grupach przedszkolnych; współprowadzenie warsztatów plastycznych w ośrodkach kultury; współprowadzenie Grup Zabawowych; czytanie dzieciom bajek w bibliotekach; organizacja różnorodnych imprez np. Mikołajki, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka w wiejskich świetlicach; prowadzenie warsztatów kultywujących lokalne tradycje.

Wybrane cytaty

W całej gminie różnorodnych działań dla małych dzieci prowadzonych w naszej gminie znalazło się miejsce dla seniorów, a korzyścią jest to, że seniorzy wyszli jakby z ukrycia, ośmielili się, nabrali pewności siebie, wiary w swoje możliwości i bardzo chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą w różnych instytucjach, nieformalnych grupach i w różnych działania prowadzonych w gminie na rzecz dzieci.

Lokalna koordynatorka projektu „Seniorzy dla najmłodszych” w Cekcynie

Seniorzy nigdy nie myśleli, że mogą być wolontariuszami. Wolontariusz kojarzy się nam raczej z osobą młodą, a myśmy wyciągnęli do nich rękę. Fundacja Komeńskiego zaproponowała, żeby ich przeszkolić, żeby odważnie wkroczyli w świat małego dziecka. I to się sprawdziło. Po wstępnych przeszkoleniach odnaleźli się już w przedszkolach, podczas czytania dzieciom bajki, podczas zajęć w bajkolandii w bibliotece.

Lokalna koordynatorka projektu „Seniorzy dla najmłodszych” w Cieszanowie

Myślę, że dla seniorek bardzo ważne było to, że są razem, mogą się dzielić swoimi doświadczeniami, wrócić wspomnieniami do tego jak sami byli dziećmi – daje im to radość i energię do tego, żeby różne rzeczy robić z dzieciakami. Na początku seniorki mówiły: „nie, nie, nie, my nie jesteśmy atrakcyjne dla dzieci, wręcz przeciwnie, przegrywamy na starcie ponieważ ważny jest komputer, ważna jest telewizja i mój wnuczek /moja wnuczka wolą siedzieć przed komputerem niż pobawić się ze mną”. I nagle okazuje się, że dzieciaki na nie czekają w grupach przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych, w świetlicach bądź w bibliotekach. A ich wnuczki na forum grupy potrafią powiedzieć „te super rzeczy to zrobiła moja babcia, ona jest bardzo mądra!”. Seniorzy zostali dowartościowani, docenieni. Ja myślę, że dla nich to jest ogromnie istotne – i to też było widać na naszych seminariach podsumowujących – jak seniorki poczuły się ważne.

Trenerka w projekcie „Seniorzy dla najmłodszych”

Więcej informacji

Zachęcamy do lektury publikacji zbierającej dobre praktyki międzypokoleniowych działań oraz do zapoznania się z naszymi projektami:

https://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/seniorzy-dla-najmlodszych/

https://www.frd.org.pl/programy/seniorzy-dla-najmlodszych/

https://www.frd.org.pl/programy/toy-starsi-i-mlodsi-razem/

Kontakt

Anna Klepinowska
aklepinowska[at]frd.org.pl