KRS: 0000166381 >> Nr konta: 64 1560 0013 2000 1701 4195 3100

PROGRAMY

O programie Dzieci mają wychodne

Program „Dzieci mają wychodne” jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie relacji rówieśniczych i brak warunków do prawidłowego rozwoju, ma dać szansę dzieciom na edukację w kontakcie z przyrodą....

Czytaj więcej

Rozpoczynamy szkolenia w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

INSTYTUCJE OPIEKI I EDUKACJI DZIECI DO LAT 3 Jak je tworzyć? Jak prowadzić? Jak nadzorować? Jak dbać o jakość? Zapraszamy do udziału w szkoleniach przedstawicieli samorządów i podmiotów niepublicznych prowadzących lub planujących prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. PRZEKAŻEMY WIEDZĘ POKAŻEMY DOBRE PRAKTYKI DAMY…...

Czytaj więcej

Dzienny Opiekun

DZIENNY OPIEKUN Zasady tworzenia punktów Dziennego opiekuna i nadzoru nad nim określone są w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235z późn. zm.). Punkt Dziennego Opiekuna to miejsce, w którym jedna wykwalifikowana osoba pracuje z…...

Czytaj więcej

Jakość od początku

...

Czytaj więcej

Seniorzy dla najmłodszych

Integracja międzypokoleniowa przynosi wymierne korzyści lokalnym społecznościom. Uważamy, że jednym z jej wymiarów powinno być tworzenie pomostów pomiędzy najstarszymi i najmłodszymi pokoleniami. Dlatego pomagamy samorządom, lokalnym instytucjom i organizacjom pozarządowym tworzyć przestrzeń, w której seniorki, seniorzy i dzieci mogą wspólnie spędzać czas i uczyć się od siebie nawzajem. Poprzez szkolenia,…...

Czytaj więcej

Centrum dziecka i rodziny

Centrum Dziecka i Rodziny (CDiR) to rozwiązanie dla samorządów, które chcą efektywniej wspierać rodziny z małymi dziećmi. Władze gminy wraz z przedstawicielami mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz lokalnych instytucji, takich jak ośrodek pomocy społecznej, przedszkole, szkoła, ośrodek zdrowia, biblioteka na podstawie wyników lokalnej diagnozy potrzeb tworzą plan współpracy instytucji. Założeniem Centrum…...

Czytaj więcej

Gminne strategie wyrównywania szans edukacyjnych

Strategie wyrównywania szans edukacyjnych pomagają gminom wiejskim w zapewnieniu najmłodszym obywatelom najlepszych warunków opiekuńczo-edukacyjnych. Władze samorządowe i przedstawiciele społeczności lokalnej – przy wsparciu moderatora z Fundacji Rozwoju Dzieci wypracowują w procesie partycypacyjnym długofalową strategię wyrównywania szans edukacyjnych. Taki sposób tworzenia lokalnego prawa uwrażliwia społeczność lokalną na potrzeby rozwojowe dzieci i…...

Czytaj więcej

Mali badacze

Dzieci to mali badacze świata. Mają wrodzoną ciekawość i skłonność do eksperymentowania. Uczą się poprzez działanie – obserwują, wypróbowują, doświadczają. Przyswajają wiedzę wtedy, gdy są zaangażowane i gdy temat je ciekawi. Poznają świat na zasadzie prób i błędów. Te naturalne skłonności dzieci mogą rozwinąć się w pełni przy wykorzystaniu metody…...

Czytaj więcej

Przedsiębiorcze dzieci

Celem programu „Przedsiębiorcze dzieci” jest przekazanie dzieciom w wieku przedszkolnym podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości, a także kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Potrzeba Program jest uzupełnieniem treści programów przedszkolnych, które nie uwzględniają elementów edukacji ekonomicznej i odpowiedzią na potrzebę kształtowania postaw przedsiębiorczych już u najmłodszych dzieci.…...

Czytaj więcej