KRS: 0000166381
Nr konta: 64 1560 0013 2000 1701 4195 3100

PROGRAMY

Jakość od początku – standardy opieki i edukacji małych dzieci

SPRAWMY, ŻEBY KAŻDE MIEJSCE, W KTÓRYM PRZEBYWAJĄ DZIECI BYŁO DOBRE DLA ICH ROZWOJU!         Obecne standardy jakości żłobków dotyczą jedynie spraw technicznych, sanitarnych, norm budowlanych oraz norm żywieniowych. Nie obejmują obszarów kluczowych dla wszechstronnego rozwoju dziecka, takich jak: relacje dziecka z opiekunem, sposoby/metody wspierania rozwoju, propozycja edukacyjna,…...

Czytaj więcej

Seniorzy dla najmłodszych

Integracja międzypokoleniowa przynosi wymierne korzyści lokalnym społecznościom. Uważamy, że jednym z jej wymiarów powinno być tworzenie pomostów pomiędzy najstarszymi i najmłodszymi pokoleniami. Dlatego pomagamy samorządom, lokalnym instytucjom i organizacjom pozarządowym tworzyć przestrzeń, w której seniorki, seniorzy i dzieci mogą wspólnie spędzać czas i uczyć się od siebie nawzajem. Poprzez szkolenia,…...

Czytaj więcej

Centrum dziecka i rodziny

Centrum Dziecka i Rodziny (CDiR) to rozwiązanie dla samorządów, które chcą efektywniej wspierać rodziny z małymi dziećmi. Władze gminy wraz z przedstawicielami mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz lokalnych instytucji, takich jak ośrodek pomocy społecznej, przedszkole, szkoła, ośrodek zdrowia, biblioteka na podstawie wyników lokalnej diagnozy potrzeb tworzą plan współpracy instytucji. Założeniem Centrum…...

Czytaj więcej

Gminne strategie wyrównywania szans edukacyjnych

Strategie wyrównywania szans edukacyjnych pomagają gminom wiejskim w zapewnieniu najmłodszym obywatelom najlepszych warunków opiekuńczo-edukacyjnych. Władze samorządowe i przedstawiciele społeczności lokalnej – przy wsparciu moderatora z Fundacji Rozwoju Dzieci wypracowują w procesie partycypacyjnym długofalową strategię wyrównywania szans edukacyjnych. Taki sposób tworzenia lokalnego prawa uwrażliwia społeczność lokalną na potrzeby rozwojowe dzieci i…...

Czytaj więcej

Mali badacze

Dzieci to mali badacze świata. Mają wrodzoną ciekawość i skłonność do eksperymentowania. Uczą się poprzez działanie – obserwują, wypróbowują, doświadczają. Przyswajają wiedzę wtedy, gdy są zaangażowane i gdy temat je ciekawi. Poznają świat na zasadzie prób i błędów. Te naturalne skłonności dzieci mogą rozwinąć się w pełni przy wykorzystaniu metody…...

Czytaj więcej

Przedsiębiorcze dzieci

Celem programu „Przedsiębiorcze dzieci” jest przekazanie dzieciom w wieku przedszkolnym podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości, a także kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Potrzeba Program jest uzupełnieniem treści programów przedszkolnych, które nie uwzględniają elementów edukacji ekonomicznej i odpowiedzią na potrzebę kształtowania postaw przedsiębiorczych już u najmłodszych dzieci.…...

Czytaj więcej

Grupa Zabawowa

...

Czytaj więcej