KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

PROGRAMY

Wychodne krok po kroku

Po przystąpieniu do Programu dostaniecie od nas dostęp do e-poradnika „Zanim wyjdziemy”, a w nim m.in: jak wybrać miejsce, jak zadbać o bezpieczeństwo, jak się przygotować i co ze sobą zabrać, jak spędzić ten czas....

Czytaj dalej

Jak się zgłosić do programu Dzieci mają wychodne?

Udział w Programie jest bezpłatny.  Przystąpić do Programu może już jedna (lub kilka) klasa/grupa szkoły/przedszkola, ale też cała placówka, czyli wszystkie grupy/klasy. Ważne jest, żeby stała grupa tych samych dzieci wychodziła w stały dzień tygodnia....

Czytaj dalej

Dlaczego przebywanie dzieci w naturze jest tak ważne

Trzeba włączyć w życie dzieci regularne cotygodniowe pobyty w naturalnym środowisku. DLACZEGO? Bo dzieci, które dużo czasu spędzają same w domu, źle się rozwijają:...

Czytaj dalej

O programie Dzieci mają wychodne

Program „Dzieci mają wychodne” jest odpowiedzią na złą kondycję dzieci – psychiczną i fizyczną, zanikanie relacji rówieśniczych i brak warunków do prawidłowego rozwoju, ma dać szansę dzieciom na edukację w kontakcie z przyrodą....

Czytaj dalej

Rozpoczynamy szkolenia w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

INSTYTUCJE OPIEKI I EDUKACJI DZIECI DO LAT 3 Jak je tworzyć? Jak prowadzić? Jak nadzorować? Jak dbać o jakość? Zapraszamy do udziału w szkoleniach przedstawicieli samorządów i podmiotów niepublicznych prowadzących lub planujących prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. PRZEKAŻEMY WIEDZĘ POKAŻEMY DOBRE PRAKTYKI DAMY…...

Czytaj dalej

Dzienny Opiekun

DZIENNY OPIEKUN Zasady tworzenia punktów Dziennego opiekuna i nadzoru nad nim określone są w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235z późn. zm.). Punkt Dziennego Opiekuna to miejsce, w którym jedna wykwalifikowana osoba pracuje z…...

Czytaj dalej

Jakość od początku

...

Czytaj dalej

Seniorzy dla najmłodszych

Integracja międzypokoleniowa przynosi wymierne korzyści lokalnym społecznościom. Uważamy, że jednym z jej wymiarów powinno być tworzenie pomostów pomiędzy najstarszymi i najmłodszymi pokoleniami. Dlatego pomagamy samorządom, lokalnym instytucjom i organizacjom pozarządowym tworzyć przestrzeń, w której seniorki, seniorzy i dzieci mogą wspólnie spędzać czas i uczyć się od siebie nawzajem. Poprzez szkolenia,…...

Czytaj dalej

Centrum dziecka i rodziny

Centrum Dziecka i Rodziny (CDiR) to rozwiązanie dla samorządów, które chcą efektywniej wspierać rodziny z małymi dziećmi. Władze gminy wraz z przedstawicielami mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz lokalnych instytucji, takich jak ośrodek pomocy społecznej, przedszkole, szkoła, ośrodek zdrowia, biblioteka na podstawie wyników lokalnej diagnozy potrzeb tworzą plan współpracy instytucji. Założeniem Centrum…...

Czytaj dalej