Udział w Programie jest bezpłatny. 
Przystąpić do Programu może już jedna (lub kilka) klasa/grupa szkoły/przedszkola, ale też cała placówka, czyli wszystkie grupy/klasy. Ważne jest, żeby stała grupa tych samych dzieci wychodziła w stały dzień tygodnia.
Jeśli jesteś Nauczycielem, Nauczycielką, Dyrektorem, Dyrektorką szkoły lub przedszkola i w twojej placówce chcesz umożliwić dzieciom wychodne, wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

  Formularz zgłoszeniowy do Programu "Dzieci mają wychodne"
  Rok szkolny 2023/2024

  W imieniu kadry pedagogicznej zgłaszam przystąpienie naszej placówki do Programu „Dzieci mają wychodne”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

  Podejmujemy zobowiązanie:

  1. Organizowania regularnych „wychodnych”, czyli regularnych (1 raz w tygodniu) ok. 3-godzinnych, wyjść z dziećmi z naszej placówki w przyrodnicze środowisko niezależnie od pogody
  2. Przesyłania raz na miesiąc krótkich raportów z realizacji wychodnych wg wzoru przesłanego przez Fundację
  3. Zgłaszania ewentualnych trudności w realizacji Programu mailem na adres: wychodne@frd.org.pl
  4. Wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, przesłanej przez Fundację pod koniec roku szkolnego

  ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU "DZIECI MAJĄ WYCHODNE":

  DANE PLACÓWKI:

  Typ placówki*

  DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ PLACÓWKĘ DO PROGRAMU:

  UDZIAŁ W PROGRAMIE:

  Kiedy Placówka rozpocznie Wychodne w tym roku szkolnym*:

  Nazwy grup/klas biorących udział w Wychodnych*:

  Liczba nauczycieli biorących udział w Wychodnych*:

  Liczba dzieci biorących udział w Wychodnych*:

  Czy brałeś/brałaś już udział w programie Dzieci mają wychodne?*

  Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o Programie?*

  Dołącz do zgłoszenia skan (PDF) podpisanej Zgody dyrekcji na przystąpienie do programu (Pobierz)

  *Wszystkie pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione przed wysłaniem zgłoszenia.