W tym miejscu zamieszczamy filmowe wypowiedzi ekspertów:

Dzieci w naturze odkrywają swój potencjał – prof. Małgorzata Żytko

Kluczem do odporności dzieci jest aktywność w naturze – pediatra, dr Wojciech Feleszko

Żeby być na dworze, żeby patrzeć daleko – Mikołaj Markiewicz, trener widzenia

Na dworze konflikty się rozwiewają – Ula Malko, psycholożka