KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Kolejne spotkania Grup Zabawowych na Białorusi

Bardzo cieszy nas fakt, że spotkania w ramach projektu „Grupy Zabawowe dla dzieci i rodziców miejscem aktywizacji społecznej i zawodowej” odbywają się w różnych miejscach – przedszkolach, prywatnych domach, ośrodkach pomocy społecznej. Dziś kilka zdjęć z pierwszego spotkania w miejscowym odpowiedniku polskiego ośrodka pomocy społecznej w Wołkowysku. W zajęciach uczestniczyły…...

Czytaj więcej...

Mały Kolberg w Olsztynie – rekrutacja!

„Mały Kolberg w Olsztynie” skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych, pracowników instytucji kultury, animatorek, bibliotekarek i bibliotekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących w mieście Olsztyn. Ma na celu podniesienie ich świadomości na temat wagi zapoznawania dzieci z kulturą lokalną oraz zwiększenie wiedzy na temat zwyczajów,…...

Czytaj więcej...

Rekrutujemy dietetyczki/dietetyków

SZUKAMY OSÓB: które ukończyły studia I stopienia na kierunku Dietetyka, Żywienie Człowieka lub studia podyplomowe na kierunku Dietetyka; samodzielnych, przedsiębiorczych i zorganizowanych – gotowych i chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej; komunikatywnych i lubiących pracę z ludźmi – szczególnie z dziećmi, ponieważ staż i późniejsza praca będzie polegać na prowadzeniu…...

Czytaj więcej...

W gminach Niwiska i Olszyna powstają Centra Dziecka i Rodziny

REALIZACJA PROJEKTU CENTRUM DZIECKA I RODZINY I etap był realizowany od stycznie do maja 2015 r. i polegał na przygotowaniu: partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi; raport z diagnozy pozwolił nagłośnić potrzeby rozwojowo-edukacyjne małych dzieci i dopasować ofertę do rzeczywistych potrzeb dzieci i rodziców; kadry do pracy w Centrum…...

Czytaj więcej...

Nowe możliwości dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub u opiekuna dziennego – ustawa podatkowa promująca żłobki i przedszkola

Od 1 stycznia 2016 roku rodzice i pracodawcy będą mogli skorzystać z poszerzonych zwolnień podatkowych związanych m. in. z dofinansowaniem przez pracodawcę pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu czy pod opieką opiekuna dziennego. Nowelizacja ustawy o podatku osobowym osób fizycznych oraz od osób prawnych wprowadza do polskiego systemu podatkowego preferencje podatkowe adresowane do pracujących rodziców…...

Czytaj więcej...

Federacja PREMD u Rzecznika Praw Dziecka

Dnia 11 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji PREMD z Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka. W spotkaniu ze strony Federacji PREMD uczestniczyły Teresa Ogrodzińska – prezeska zarządu oraz Monika Ebert – członek zarządu. Przedstawiły listę tematów dotyczących podniesienia jakości opieki i edukacji małych dzieci wypracowaną przez członków…...

Czytaj więcej...

Efekty programu “Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

Dzięki Edukatorom programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” w 3/4 z prawie 400 placówek będących w naszym programie wprowadzono zmiany w jadłospisach. Najczęstsze z nich to ograniczenie soli i cukru w posiłkach dla dzieci, zwiększenie ilości warzyw i owoców w codziennych jadłospisach maluchów oraz zamiana słodzonych napojów na wodę. Ze wstępnej…...

Czytaj więcej...

Rusza Mały Kolberg w Olsztynie!

Projekt „Mały Kolberg w Olsztynie” wyrasta z doświadczeń Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego wyniesionych z projektu „Mały Kolberg” realizowanego w 2014 roku na terenie 7 regionów Polski, w tym także na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach obchodów Roku Kolberga. W warsztatach prowadzonych przez Anię Brodę w Olsztynie, które…...

Czytaj więcej...

Trwa konkurs “Inspirujmy się Małym Kolbergiem”- zapraszamy

W ubiegłym roku we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz Forum Muzyki Tradycyjnejw ramach obchodów Roku Kolberga prowadziliśmy pilotażowy projekt Mały Kolberg. Pozwolił nam on dowiedzieć się, jak wiele bardzo ciekawych działań wokół tradycji dzieje się w naszych społecznościach! Nasze animatorki i animatorzy działający w ramach projektu prowadzili swoje zajęcia, które umożliwiły powstanie…...

Czytaj więcej...