KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Mały Kolberg w Olsztynie – rekrutacja!

„Mały Kolberg w Olsztynie” skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych, pracowników instytucji kultury, animatorek, bibliotekarek i bibliotekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących w mieście Olsztyn. Ma na celu podniesienie ich świadomości na temat wagi zapoznawania dzieci z kulturą lokalną oraz zwiększenie wiedzy na temat zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej Warmii i Mazur.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony bezpłatny jednodniowy warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca. Jednym z celów szkolenia jest zainspirowanie uczestników do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym. Warsztat odbędzie się 30 września 2015 r.

Wszyscy zainteresowani animatorzy zajęć dla dzieci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 września 2015 r.