KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Nowe możliwości dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub u opiekuna dziennego – ustawa podatkowa promująca żłobki i przedszkola

Od 1 stycznia 2016 roku rodzice i pracodawcy będą mogli skorzystać z poszerzonych zwolnień podatkowych związanych m. in. z dofinansowaniem przez pracodawcę pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu czy pod opieką opiekuna dziennego.

Nowelizacja ustawy o podatku osobowym osób fizycznych oraz od osób prawnych wprowadza do polskiego systemu podatkowego preferencje podatkowe adresowane do pracujących rodziców i do pracodawców, którzy ponoszą wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, bądź finansują część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi.

Jak było przez nowelizacją: wolne od podatku dochodowego były świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.
Co wprowadza nowelizacja:
  1. Wolne od podatku dochodowego będą również świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dziecka w przedszkolu.
  2. Wprowadzenie zwolnień od świadczeń otrzymanych od pracodawcy: dla pracownika, którego dziecko jest pod opieką dziennego opiekuna, chodzi do żłobka lub klubu dziecięcego (limit zwolnień do 400 zł) lub chodzi do przedszkola (limit zwolnień do 200 zł).
  3. Zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Wśród tych kosztów będą również koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie i prowadzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych lub przedszkoli oraz koszty dofinansowania pracownikowi pobytu dziecka u opiekuna dziennego, w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu (pod warunkiem, że wydatki nie zostały sfinansowane z funduszu świadczeń socjalnych).