KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Federacja PREMD u Rzecznika Praw Dziecka

Dnia 11 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji PREMD z Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka.

W spotkaniu ze strony Federacji PREMD uczestniczyły Teresa Ogrodzińska – prezeska zarządu oraz Monika Ebert – członek zarządu. Przedstawiły listę tematów dotyczących podniesienia jakości opieki i edukacji małych dzieci wypracowaną przez członków Federacji.

Tematy dotyczyły między innymi:

– Wprowadzenia obowiązkowej dotacji dla wszystkich dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

– Wprowadzenia obowiązkowej podwyższonej dotacji dla dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczającymi do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

– Uelastycznienia przepisów dotyczących warunków lokalowych w żłobkach.

– Ewaluacja skuteczności przepisów dotyczących osoby dziennego opiekuna.

– Zmian w ustawie rekrutacyjnej ułatwiające tworzenie przyzakładowych i przyuczelnianych przedszkoli „za złotówkę”.

– Ujednolicenia przepisów dotyczących warunków lokalowych dla wszystkich form wychowania przedszkolnego.

– Ułatwień przy tworzeniu żłobko-przedszkoli.

 

Pan Rzecznik z uwagą wysłuchał przedstawionych propozycji. Szczególnie zainteresował go propozycja wprowadzenia obowiązkowej podwyższonej dotacji dla dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczającymi do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna i obiecał przyjrzenie się tej sprawie. Zastanawiano się też, które tematy wymagają szerszej dyskusji w gronie specjalistów i praktyków.