KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Rusza Mały Kolberg w Olsztynie!

Projekt „Mały Kolberg w Olsztynie” wyrasta z doświadczeń Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego wyniesionych z projektu „Mały Kolberg” realizowanego w 2014 roku na terenie 7 regionów Polski, w tym także na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach obchodów Roku Kolberga. W warsztatach prowadzonych przez Anię Brodę w Olsztynie, które odbyły się 16 czerwca i dniach 29-30 września wzięło udział 14 osób pracujących w placówkach edukacyjnych oraz bibliotekach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które potem prowadziły zajęcia dla dzieci w swoich miejscowościach.

https://www.youtube.com/watch?v=VV7YbGt8e3A#action=share

„Mały Kolberg w Olsztynie” skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych, pracowników instytucji kultury, bibliotekarek i bibliotekarzy z miasta Olsztyn. Ma na celu podniesienie ich świadomości na temat wagi zapoznawania dzieci z kulturą lokalną oraz zwiększenie wiedzy na temat zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej regionu warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu planujemy przeprowadzenie bezpłatnego jednodniowego warsztatu przygotowującego do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirującego do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym.

Projekt „Mały Kolberg w Olsztynie” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Dzieci w ramach zadania publicznego Urzędu Miasta Olsztyna w zakresie „Edukacji mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury”.