KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Biblioteką KIERUJ W DOBRYM STYLU

Do 8 marca trwa rekrutacja do programu “Kieruj w dobrym stylu”. Program Szkoły Liderów i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego kierowany jest do dyrektorek i dyrektorów bibliotek. Dlaczego “Kieruj w dobrym stylu”? Program daje możliwość rozwoju kompetencji przywódczych i zarządczych w kierowaniu zespołem, usprawnianiu wewnętrznej komunikacji, współpracy z otoczeniem. Dla kogo?…...

Czytaj więcej...

Nowe możliwości dla Grup Zabawowych z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego

Grupom Zabawowym z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego proponujemy udział w czterech nowych warsztatach współorganizowanych w ramach projektu “Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Przedstawiamy zaproszenie Grup Zabawowych do programu: Szanowne Panie, Chcielibyśmy Wam zaproponować udział w naszym nowym programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” (ZJZR). Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we…...

Czytaj więcej...

Program MALUCH – edycja 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu MALUCH. W tym roku poza samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami mogą się ubiegać o dofinansowanie również szkoły wyższe. Odbędą się cztery moduły programu: Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki i jest skierowany do gmin. Wnioski można składać do 11 marca. Drugi dotyczy…...

Czytaj więcej...

Czy Polska przestrzega praw dziecka?

CZY POLSKA PRZESTRZEGA PRAW DZIECKA? 2 lutego podczas Sesji Roboczej Komitetu Praw Dziecka w Genewie polskie organizacje pozarządowe zaprezentowały Raport Alternatywny do Raportu Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji przez nasz kraj zapisów Konwencji o prawach dziecka. W raporcie tym znalazły się uwagi i rekomendacje do stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce. RAPORT…...

Czytaj więcej...

Dziecko bez stopni – nowelizacja ustawy oświatowej

15 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy oświatowej, w której zmianom uległy między innymi zasady bieżącego oceniania w szkole. Zmiany te zaproponowała koalicja Dziecko bez stopni, która od jesieni 2014 roku prowadziła prace na rzecz zmian w ocenianiu uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ważne zapisy, jakie zostały uchwalone przez Sejm: Dodanie celu: ocenianie pomagające się…...

Czytaj więcej...

Gminy intensywnie pracują nad lokalnymi diagnozami potrzeb rodzin z małymi dziećmi

Mieszkańcy gmin Rawa Mazowiecka, Piecki, Zarzecze i Przeworsk wspólnymi siłami szukają odpowiedzi na pytanie “czego potrzebują rodziny z małymi dziećmi w mojej gminie?”.  W każdej gminie odbyły się już po 2 seminaria, na których nasze Trenerki pomagały uczestnikom stworzyć ankiety, które dostarczą odpowiedzi na powyższe pytanie. Do końca lutego czekają…...

Czytaj więcej...

Gmina Olszyna i Niwiska w programie Centra Dziecka i Rodziny Oriflame

Gminy Olszyna i Niwiska podpisały porozumienia w celu realizacji wspólnych działań w ramach programu Centra Dziecka i Rodziny. W drugiej połowie lutego w obu gminach odbędą się pierwsze spotkania mające na celu opracowanie diagnozy potrzeb małych dzieci i ich rodziców. Program Centra Dziecka i Rodziny Orifalme ma na celu integrację dzieci/rodzin zagrożonych wykluczeniem…...

Czytaj więcej...

Nowe publikacje dla bibliotek i nie tylko

Zapraszamy do sprawdzennia naszej zakładki z publikacjami – pojawiły się w niej dwa nowe tytuły dla bibliotekarek i bibliotekarzy, rodziców, opiekunów, którzy prowadzą działania dla dzieci w bibliotekach i nie tylko. Dzieci w bibliotece – to podręcznik ze sprawdzonymi pomysłami, wskazówkami, dobrymi radami dla bibliotek, które chcą wprowadzać lub proponują w swoich placówkach ofertę dla…...

Czytaj więcej...