KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Gmina Olszyna i Niwiska w programie Centra Dziecka i Rodziny Oriflame

Gminy Olszyna i Niwiska podpisały porozumienia w celu realizacji wspólnych działań w ramach programu Centra Dziecka i Rodziny.

W drugiej połowie lutego w obu gminach odbędą się pierwsze spotkania mające na celu opracowanie diagnozy potrzeb małych dzieci i ich rodziców.

Program Centra Dziecka i Rodziny Orifalme ma na celu integrację dzieci/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu edukacyjnego. Dla osiągnięcia tego celu planujemy:

  • przeprowadzenie razem z gminami partycypacyjnej diagnozy potrzeb małych dzieci i rodziców z uwzględnieniem potrzeb rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • przygotowanie po 5 osób w każdej gminie do prowadzenia zajęć dla dzieci i rodziców,
  • prowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców,
  • wyposażenie miejsc do zajęć z dziećmi.

Projekt potrwa do grudnia 2015 roku.