KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Dziecko bez stopni – nowelizacja ustawy oświatowej

15 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy oświatowej, w której zmianom uległy między innymi zasady bieżącego oceniania w szkole.

Zmiany te zaproponowała koalicja Dziecko bez stopni, która od jesieni 2014 roku prowadziła prace na rzecz zmian w ocenianiu uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ważne zapisy, jakie zostały uchwalone przez Sejm:

  1. Dodanie celu: ocenianie pomagające się uczyć. Do celu motywacyjnego został dodany zapis mówiący tym, że ocenienie powinno pomagać się uczyć.
  2. Możliwość stosowania oceniania kształtującego. W ocenianiu bieżącym na wszystkich etapach edukacji możliwe będzie ocenianie opisowe, jeśli stosowny zapis pojawi się w statucie szkoły.
  3. Rozporządzenie, nad którym prace podejmie MEN, dotyczące oceniania bieżącego będzie określać szczegółowe warunki oceniania, w tym oceniania bieżącego.

W koalicji Dziecko bez stopni jest już 68 instytucji i organizacji (w tym Fundacja Komeńskiego) oraz 695 osób prywatnych. Wszystkim, którzy chcieliby zapoznać się z działaniami koalicji, polecamy treść stanowiska w sprawie oceniania bieżącego:dzieckobezstopni.pl/stanowisko

Działania koalicji wspiera między innymi Komitet Psychologii PAN, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka.