KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Biblioteką KIERUJ W DOBRYM STYLU

Do 8 marca trwa rekrutacja do programu “Kieruj w dobrym stylu”. Program Szkoły Liderów i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego kierowany jest do dyrektorek i dyrektorów bibliotek.

Dlaczego “Kieruj w dobrym stylu”?

Program daje możliwość rozwoju kompetencji przywódczych i zarządczych w kierowaniu zespołem, usprawnianiu wewnętrznej komunikacji, współpracy z otoczeniem.

Dla kogo?

  • Dla dyrektorów i dyrektorek bibliotek, które brały udział w programach: Program Rozwoju Bibliotek, RozPRACUJ to z biblioteką, Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, Strefy Innowacji, LABiB.
  • Dla kierowników i kierowniczek Bibliotek (biorących udział w wymienionych wyżej projektach) połączonych z inną instytucją (np. Gminnym Ośrodkiem Kultury) lub działających w strukturach Urzędu Gminy.
  • Dla dyrektorów i dyrektorek bibliotek powiatowych z miast do 50 tys. mieszkańców, które nie brały udziału w projektach FRSI.

W jaki sposób?

W ramach programu odbywać się będą 2 zjazdy szkoleniowe, spotkania regionalne oraz nieobowiązkowo, dla zainteresowanych szkolenia dla inicjatorów, coaching, webinaria i spotkanie podsumowujące.

Więcej na: http://www.biblioteki.org/pl/kieruj_w_dobrym_stylu/oferta_programu

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie można wysłać wypełniając formularz w wirtualnym segregatorze (po zalogowaniu się).

Więcej na: http://www.biblioteki.org/pl/kieruj_w_dobrym_stylu/zglos_sie