KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Program MALUCH – edycja 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu MALUCH. W tym roku poza samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami mogą się ubiegać o dofinansowanie również szkoły wyższe.

Odbędą się cztery moduły programu:

  • Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki i jest skierowany do gmin. Wnioski można składać do 11 marca.
  • Drugi dotyczy utrzymania istniejacych miejsc opieki i jest skierowany do gmin. Wnioski można składać do 25 lutego.
  • Trzeci również dotyczy utrzymania istniejących miejsc opieki i jest skierowany do przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Wnioski można składać do 11 marca.
  • Czwarty jest przeznaczony dla uczelni: na tworzenie nowych miejsc opieki i utrzymanie istniejących. Wnioski można składać do 11 marca.

Informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok-2015/ogloszenie-o-konkursie/