KRS: 0000166381 >> Nr konta: 64 1560 0013 2000 1701 4195 3100

Program MALUCH – edycja 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu MALUCH. W tym roku poza samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami mogą się ubiegać o dofinansowanie również szkoły wyższe. Odbędą się cztery moduły programu: Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki i jest skierowany do gmin. Wnioski można składać do 11 marca. Drugi dotyczy…...

Czytaj więcej

Czy Polska przestrzega praw dziecka?

CZY POLSKA PRZESTRZEGA PRAW DZIECKA? 2 lutego podczas Sesji Roboczej Komitetu Praw Dziecka w Genewie polskie organizacje pozarządowe zaprezentowały Raport Alternatywny do Raportu Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji przez nasz kraj zapisów Konwencji o prawach dziecka. W raporcie tym znalazły się uwagi i rekomendacje do stanu przestrzegania praw dziecka w Polsce. RAPORT…...

Czytaj więcej

Dziecko bez stopni – nowelizacja ustawy oświatowej

15 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy oświatowej, w której zmianom uległy między innymi zasady bieżącego oceniania w szkole. Zmiany te zaproponowała koalicja Dziecko bez stopni, która od jesieni 2014 roku prowadziła prace na rzecz zmian w ocenianiu uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ważne zapisy, jakie zostały uchwalone przez Sejm: Dodanie celu: ocenianie pomagające się…...

Czytaj więcej

Gminy intensywnie pracują nad lokalnymi diagnozami potrzeb rodzin z małymi dziećmi

Mieszkańcy gmin Rawa Mazowiecka, Piecki, Zarzecze i Przeworsk wspólnymi siłami szukają odpowiedzi na pytanie „czego potrzebują rodziny z małymi dziećmi w mojej gminie?”.  W każdej gminie odbyły się już po 2 seminaria, na których nasze Trenerki pomagały uczestnikom stworzyć ankiety, które dostarczą odpowiedzi na powyższe pytanie. Do końca lutego czekają…...

Czytaj więcej

Gmina Olszyna i Niwiska w programie Centra Dziecka i Rodziny Oriflame

Gminy Olszyna i Niwiska podpisały porozumienia w celu realizacji wspólnych działań w ramach programu Centra Dziecka i Rodziny. W drugiej połowie lutego w obu gminach odbędą się pierwsze spotkania mające na celu opracowanie diagnozy potrzeb małych dzieci i ich rodziców. Program Centra Dziecka i Rodziny Orifalme ma na celu integrację dzieci/rodzin zagrożonych wykluczeniem…...

Czytaj więcej

Nowe publikacje dla bibliotek i nie tylko

Zapraszamy do sprawdzennia naszej zakładki z publikacjami – pojawiły się w niej dwa nowe tytuły dla bibliotekarek i bibliotekarzy, rodziców, opiekunów, którzy prowadzą działania dla dzieci w bibliotekach i nie tylko. Dzieci w bibliotece – to podręcznik ze sprawdzonymi pomysłami, wskazówkami, dobrymi radami dla bibliotek, które chcą wprowadzać lub proponują w swoich placówkach ofertę dla…...

Czytaj więcej

Nos engañan todos los relojes. Oszukują nas wszystkie zegary.

Dla przedszkolaków dopiero zaczynających naukę czas mija w ich własnym tempie, w miarę jak dzieci starają się zorientować w nieznanym środowisku. Lubię porównywać maluchy do punktów obdarzonych energią, które reagują na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne, jak chmury na niebie zmieniające kształt, dostosowujące się na kilka chwil do siły wiatru i…...

Czytaj więcej

Czas widziany oczami dziecka

Anna Tardos odpowiada na pytania Rogera Protta, redaktora niemieckiego wydania pisma „Dzieci w Europie”. Anna Tardos  jest psycholożką dziecięcą, autorka książek, badaczką, długoletnią dyrektorką Instytutu im. Emmi Pikler w Budapeszcie (Węgry). Jak organizuje Pani swój czas? Podobnie jak wielu dorosłych zawsze mam za mało czasu, bo realizuję wiele ciekawych przedsięwzięć i nie…...

Czytaj więcej

Społeczna debata o warszawskiej Szkole Marzeń

Zachęcamy do wzięcia udziału w społecznej debacie m.st. Warszawy na temat Szkoły Marzeń. Opiszcie, narysujcie, sfotografujcie swoje pomysły na Szkołę Marzeń. Swoje pomysły można zgłaszać na stronie Otwarta Warszawa....

Czytaj więcej