KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

II Kongres Edukacja i Rozwój

Jesteśmy wraz z Instytutem Komeńskiego patronem II Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 22-23 października 2015 r. w Warszawie.

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe.

Hasłami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program Kongresu są:

Edukacja szansą rozwoju  regionów i kraju.

Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, wspiera innowacyjne środowiska uczenia.

Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego warunkiem sukcesu.

Ideą przewodnią II Kongresu Edukacja i Rozwój jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się na różnych poziomach edukacyjnych oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia wartości dodanej.

Osoby zainteresowane kongresem zapraszamy na stronę

 

www.kongres-edukacja.pl