SPYNKA

WSPARCIE DZIECI I MATEK Z UKRAINY

Większość uchodźców, którzy przybyli do Polski z Ukrainy stanowią kobiety z dziećmi, mające za sobą traumatyczne doświadczenie wojny.

Podobnie jak wszyscy wokół zastanawialiśmy się jak możemy pomóc uchodźcom. Uznaliśmy, że zajmiemy się tym, na czym się znamy – zaspakajaniem potrzeb rozwojowych najmłodszych dzieci.

W kwietniu 2022 r. rozpoczęliśmy Program SPYNKA, w ramach którego tworzymy i prowadzimy Spynki – miejsca opieki i edukacji dla dzieci ukraińskich. Program przygotowuje dzieci do włączenia w system edukacyjny oraz pomaga dzieciom i matkom w adaptacji do nowych warunków życia.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest:

  • wsparcie matek i najmłodszych dzieci z Ukrainy poprzez zapewnienie wysokiej jakości opieki dla dzieci uchodźczych oraz wsparcie rodzin uchodźczych w adaptacji do nowych warunków życia
  • organizowanie „Spynek”, czyli miejsc opieki i edukacji dzieci. Spynki prowadzone są przez ukraińskie opiekunki, przeszkolone w ramach Programu.

DZIAŁANIA

  1. Szkolenie ukraińskich opiekunek do pracy w „Spynkach” – miejscach opieki i edukacji najmłodszych dzieci
  2. Organizowanie regularnych zajęć dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:
    • 1–3 lata – do 15 dzieci
    • 4–5 lat – do 25 dzieci
  3. Animacja zajęć dla dzieci w punktach tymczasowego zakwaterowania w Polsce

AKTUALNOŚCI

Program realizowany jest w ramach projektów:

dzięki wsparciu Partnerów:

Plan International logo