Szkolenie przygotowuje do utworzenia i prowadzenia Grupy Zabawowej, w której uczestniczą dzieci w wieku od 6 do 36 miesiąca życia i ich rodzice

Animator Grup Zabawowych

 

Dla kogo? Grupa docelowa:

 • opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym, dzienni opiekunowie
 • rodzice

Opis i cel szkolenia:

Grupa Zabawowa to propozycja nowej formy edukacji pozwalająca matkom i ojcom rozwijać umiejętności organizacyjne i wychowawcze, a jednocześnie tworzyć dobre środowisko wspomagające rozwój dzieci.

Grupy Zabawowe to systematyczne spotkania rodziców i dzieci pod kierunkiem Animatora. Grupy spotykają się 1-2 raz w tygodniu na 2-4 godziny (przeczytaj więcej o Grupach Zabawowych).

Forma szkolenia:

Szkolenie przeprowadzane w grupach 10-12 osobowych. Składa się z dwóch komponentów:

 • 3-godzinnego wideospotkania online
 • jednodniowego warsztatu w terenie (najczęściej w sobotę) – 7 godzin (np. w godz. 9-16). Uczestnicy spotykają się w bazie, część zajęć

Czas trwania szkolenia:

 • 10 h (2 dni)

Cena szkolenia:

 • 360 zł/osobę

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres szkolenia@frd.org.pl

  Formularz zgłoszeniowy na szkolenia dla opiekunów dzieci do lat 3

  Zaznacz szkolenie/a, w których chcesz wziąć udział:

  DANE OSOBOWE:
  DANE KONTAKTOWE:
  DODATKOWE UWAGI:

  Wszystkie pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione przed wysłaniem zgłoszenia.