KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Spynka FINE – wyjątkowy punkt dziennej opieki dla dzieci ukraińskich w Krakowie

Fundacja Inicjatyw dla Nowej Edukacji (FINE) oraz Fundacja Rozwoju Dzieci mają przyjemność ogłosić otwarcie wyjątkowego miejsca dziennej opieki dla dzieci ukraińskich w Krakowie, nazwanego Spynka FINE. Krakowska Spynka FINE to miejsce w pełni realizujące misję dziennej opieki dla najmłodszych dzieci z Ukrainy i jednocześnie przygotowania oraz pomocy ich matkom w powrocie do pracy. 

Spynka FINE przy Rynku Głównym 17 powstała z inicjatywy Fundacji Inicjatyw dla Nowej Edukacji. Od sierpnia 2023 działa we współpracy z  Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w ramach programu SPYNKA realizowanego przez Fundację od kwietnia 2022 r.

Spynka FINE oferuje opiekę oraz edukację 75 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. To bezpieczna przystań, w której dzięki wykwalifikowanemu zespołowi, składającemu się z doświadczonych ukraińskich przedszkolanek, opiekunek, logopedów i psychologów, dzieci przepracowują swoje nawet najtrudniejsze doświadczenia. Otrzymują nie tylko troskliwą opiekę, ale także wsparcie w rozwijaniu swoich umiejętności i przygotowaniu do dalszej edukacji w ojczystym języku. Spynka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30 wspierając przy tym  rodziców, którzy mogą w tym czasie podjąć wszelkie działania w celu zapewniania stabilizacji swojej rodzinie.

Najważniejsze aspekty wyróżniające krakowską Spynkę to:

  • Dostęp do wsparcia psychospołecznego. Dzieci mają możliwość przepracowania trudnych doświadczeń w bezpiecznym środowisku, dzięki czemu rozwijają się lepiej fizycznie i emocjonalnie.
  • Edukacja dwujęzyczna. Dzięki zatrudnieniu kadry mówiącej w ojczystym języku dzieci, zapewniamy naturalną bliskość i komunikację.
  • Twórcze podejście do edukacji. Fundamentem w Spynce FINE jest edukacja artystyczna. Jej podopieczni podążają unikalnym programem, obejmującym warsztaty kulturoznawcze, edukacyjne, muzyczne i sportowe, wspierając przy tym rozwijanie kompetencji społecznych i artystycznych.

Spynka FINE Kraków to inicjatywa, która wpisuje się w cel Fundacji Inicjatyw dla Nowej Edukacji (FINE) – budowanie społeczeństwa opartego na szacunku, zaufaniu i dobrej komunikacji. Partnerem Spynki FINE Kraków jest IKEA, która dostarczyła wszystkie niezbędne meble i akcesoria.

Fundacja Inicjatyw dla Nowej Edukacji i Fundacja Rozwoju Dzieci zobowiązują się wspierać ukraińskie rodziny i ich dzieci w trudnych czasach, umożliwiając im spokojne i bezpieczne dzieciństwo.


Fundacja Inicjatyw dla Nowej Edukacji (FINE) jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz rozwoju umiejętności i postaw przyszłości. Misją FINE jest wspieranie dzieci, młodzieży i ich opiekunów poprzez dostęp do szkoleń, warsztatów, materiałów edukacyjnych i centrum wsparcia psychospołecznego. FINE pomaga w budowania dobrych relacji, otwartości na drugiego człowieka i umiejętności komunikacji.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (FRD) działa od 2003 roku, dążąc do tworzenia jak najlepszych warunków na wczesnym etapie rozwoju i edukacji dzieci. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci i przygotowywanie ich do przyszłości. Aby to osiągnąć, Fundacja Rozwoju Dzieci oferuje rozwiązania systemowe oraz propaguje różnorodne formy pracy z dziećmi wspierające ich wszechstronny rozwój. Od kwietnia 2022 Fundacja prowadzi program SPYNKA,  placówki dziennej opieki dla dzieci z Ukrainy w Polsce i jednocześnie organizuje programy szkoleniowe przygotowujące kobiety do pracy w charakterze opiekunek.