KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Spynka, czyli jak Fundacja Rozwoju Dzieci od roku przywraca dzieciństwo najmłodszym z Ukrainy

W kwietniu świętujemy pierwsze urodziny Spynki – unikalnego projektu, który wspiera najmłodsze dzieci i ich mamy z Ukrainy przebywające w Polsce.

Rok temu w wielu miastach powstawały punkty recepcyjne dla uchodźców z Ukrainy. W Warszawie jednym z takich miejsc stał się Stadion Narodowy, przekształcony w punkt tymczasowego pobytu dla tysięcy cywilów uciekających przed wojną. Największą grupę wśród uchodźców stanowią dzieci, nierozumiejące dramatycznych zdarzeń, ale doświadczające strachu i niepewności tamtych dni. 

Z potrzeby serca i z głębokiego przekonania, że codziennością dzieci powinna być zabawa, a nie oczekiwanie na kolejny etap uchodźczej odysei, już 6 kwietnia 2022 Fundacja Rozwoju Dzieci utworzyła pierwszy punkt dziennej opieki na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Spynka” to po ukraińsku plecy bądź oparcie krzesła. Po polsku brzmi podobnie jak “spinka” i “spinacz”, czyli przedmioty mające moc łączenia i porządkowania. 6 kwietnia 2022 Fundacja Rozwoju Dzieci utworzyła na Stadionie Narodowym pierwszy punkt dziennej opieki dla ukraińskich dzieci nazwany po prostu Spynka. Do dziś pracownicy oraz wolontariusze Fundacji dzięki wsparciu wielu sponsorów i partnerów  otworzyli już 67 takich placówek w całej Polsce.

Ideą Fundacji było zorganizować miejsca dziennej opieki dla najmłodszych dzieci z Ukrainy i jednocześnie przygotować kobiety do pracy w charakterze edukatorek, zapewniając przy tym możliwie beztroskie dzieciństwo dzieciom, które musiały nagle opuścić swoje rodzinne domy. Punkty przystosowane do ich potrzeb jednocześnie zapewniają im naturalną bliskość z edukatorkami, które mówią w ich ojczystym języku. 

Wsparcie dzieci

Choć w Ukrainie konflikt nadal trwa, dzieci przebywające w Polsce dzięki zajęciom w Spynkach mogą stopniowo odzyskiwać prawo do rozwoju, zabawy, poznawania świata. Mają możliwość spędzania czasu wspólnie ze swoimi rówieśnikami w placówkach żłobkowo-przedszkolnych z prawdziwego zdarzenia.

Wsparcie kobiet

Szkolenia dla edukatorek pozwalają na aktywizację zawodową kobiet. Przyszłe edukatorki i opiekunki, które zajmują się dziećmi w innych miejscach, przechodzą 160-godzinne szkolenie. Każda z nich otrzymuje merytoryczne i psychologiczne wsparcie trenerów i ekspertów Fundacji. 

Wsparcie rodziców

Spynka to także wsparcie dla rodziców: mam, które także są ofiarami wojny. Dzięki całodziennej opiece świadczonej w punktach opieki mogą one zadbać o swoje zdrowie, w tym psychiczne, podjąć pracę i zarazem usamodzielnić siebie i swoją rodzinę.

Wsparcie psychologiczne

Niezwykle ważnym aspektem naszej codziennej pracy jest pomoc psychologiczna dzieciom, które zmagają się z traumą, doświadczyły przemocy lub wymagają specjalistycznej opieki. 

Pomagając dzieciom ratujemy często całe rodziny, wspieramy kobiety, by w Polsce na nowo odnalazły sens życia i pracy. Czasem, jak podkreśla Prezeska Fundacji – Monika Rościszewska-Woźniak: „Mamy do czynienia z cudami. Uśmiechnięte i beztrosko bawiące się dzieci w naszych Spynkach są fundamentem naszej wspólnej przyszłości.”

Wsparcie edukacji

Fundacja stara się tworzyć Spynki w miejscach, gdzie uchodźców jest najwięcej. Spynki zaczęły więc konsekwentnie powstawać najpierw w wybranych miastach wojewódzkich, by stopniowo rozszerzać swoje zasięgi. Obecnie działają w mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, śląskim, wielkopolskim , łódzkim i pomorskim, a wkrótce także w dolnośląskim.

Pierwsza, tymczasowa Spynka na Stadionie Narodowym przekształcona została w świetnie wyposażoną, wyremontowaną placówkę w Centrum Pomocy Humanitarnej przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie.

W ciągu minionego roku Fundacja Rozwoju Dzieci wzięła pod opiekę w sumie 10 750 dzieci i przeszkoliła ponad 280 edukatorów. Stałe i ciekawe zajęcia, stworzenie miejsc, w których można znowu być dzieckiem i troskliwa opieka to ogromne wsparcie dla najmłodszych. Jak ujęła to Żona Ambsadora Ukrainy w Polsce, pani Viktoriia Zvarych podczas uroczystego otwarcia 60. Spynki – “Nie mamy wątpliwości, że będą to dzieci pokoju”.

Spynki powstają z inicjatywy Fundacji przy czynnym wsparciu tak znakomitych Partnerów, jak UNICEF, Plan International, Choose Love, International Rescue Committee. Wiele z nich udało nam się uruchomić także dzięki współpracy z lokalnymi samorządami i fundacjami.