KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Społecznie zaangażowani edukatorzy programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

Po sukcesie pierwszego roku działań programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” jego edukatorzy żywieniowi postanowili pójść o krok dalej w swojej działalności społecznej. 18 stycznia br. powołali do życia Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Jego celem jest m.in. propagowanie zasad zdrowego życia i rozwoju człowieka. Powstanie Stowarzyszenia jest także wyrazem skuteczności działań programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, który, poza misją edukacji żywieniowej personelu żłobków i przedszkoli, wspiera rozwój zawodowy edukatorów.

W ramach Stowarzyszenia edukatorzy będą prowadzili działania m.in. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej. Stowarzyszenie zamierza również wspierać rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo, a także działać w zakresie nauki. Dla skuteczniejszej realizacji celów założyciele Stowarzyszenia planują również współpracę z partnerami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Aktywność edukatorów będzie wspierał również Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, którego partnerzy otrzymali funkcję członków wspierających Stowarzyszenie.

Powstanie Stowarzyszenia Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” to kolejny po udziale w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” krok, dzięki któremu edukatorzy mogą rozwijać swoją przedsiębiorczość oraz poczucie misji społecznej na jeszcze szerszą skalę. W ramach programu każdy z nich wziął udział w szkoleniach, które przygotowują do prowadzenia warsztatów edukacyjnych w żłobkach i przedszkolach. Intencją podejmowanych działań jest edukacja żywieniowa pracowników przedszkoli tych placówek, a także kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Dla edukatorów powołanie Stowarzyszenia to dodatkowa szansa na rozwój i realizację zawodową, a także okazja do uczestnictwa w projekcie, który otwiera nowe możliwości. Dzięki działalności w Stowarzyszeniu edukatorzy mogą przyjmować m.in. rolę partnera w różnorodnych inicjatywach zdrowotnych – ważnym obszarem, w którym Stowarzyszenie upatruje swojej aktywności jest dietetyka pediatryczna. Takiej możliwości nie miałby samodzielnie działający edukator. Znacząca pozycja Stowarzyszenia jest także potwierdzona m.in. faktem, że członkowie Stowarzyszenia mają wpływ na planowanie i inicjowanie nowych działań programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Co więcej deklarują chęć podjęcia wielu aktywności mających na celu budowanie pozytywnych nawyków żywieniowych i edukację w zakresie istoty i roli prawidłowego żywienia.

Idea założenia Stowarzyszenia powstała jako efekt naszych działań w roli edukatorów żywieniowych programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Często podczas wizyt w placówkach słyszeliśmy, że pracownicy nie podejmowali „żywieniowych rewolucji” z powodu braku dostatecznej wiedzy o zdrowych produktach spożywczych i właściwych sposobach ich przygotowywania. Dlatego tak dobrze byliśmy tam przyjmowani – nasze działania zapewniały placówkom gotowe rozwiązania, które od razu mogły wprowadzać w życie. To wszystko dało nam pewność, że edukacja żywieniowa to temat, w którym jeszcze wiele jest do zrobienia. Uznaliśmy, że Stowarzyszenie będzie najlepszą platformą do takich działań – mówi Sylwia Lenartowicz, członek zarządu Stowarzyszenia Edukatorów Żywieniowych „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.