KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Ogólnopolska debata o stanie oświaty ogłoszona przez MEN

“System edukacji trzeba zmienić. Zdiagnozowaliśmy kilkaset naprawdę dużych i nieco mniejszych problemów. O wszystkich będziemy rozmawiać z ekspertami” – zapowiedziała Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej.
“Kim są eksperci? To praktycy i teoretycy – nauczyciele i wykładowcy akademiccy. To osoby, które odpowiedziały na zaproszenie MEN do wspólnej pracy nad zmianami w polskich szkołach. Eksperci będą pracowali w 16 grupach. Każda z nich zajmie się inną tematyką. Jaką? Oto one: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans zawodowy, system egzaminów zewnętrznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie zadań oświatowych w samorządach, podstawy programowe kształcenia ogólnego, nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii w szkole, wychowanie fizyczne, rodzic w szkole, wychowawcza rola szkoły oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi”

Zachęcamy do śledzenia informacji. Więcej informacji na stronach m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji