KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Raport z diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 10 roku życia w Mieście i Gminie Piaseczno

Wynikiem czteromiesięcznych prac zespołu roboczego w Mieście i Gminie Piaseczno przy wsparciu naszej Fundacji powstał RAPORT_z diagnozy potrzeb dzieci i ich rodzin w mieście i gminie Piaseczno z przełomu roku 2015 i 2016

Od października 2015 roku w Mieście i Gminie Piaseczno trwała diagnoza potrzeb rodzin z dziećmi do 10 roku życia.

Dlaczego małe dzieci?

W rozwoju dzieci szczególnie istotne jest 5 pierwszych lat życia – wtedy kształtują się zdolności poznawcze, emocjonalne i społeczne. Zadbanie o dobry rozwój dzieci w tym właśnie czasie jest niezbędne, bo żaden inny okres rozwojowy człowieka nie ma tak znaczącego wpływu na jakość życia. Zadaniem osób dorosłych jest stwarzanie dzieciom przestrzeni i możliwości dla takiej aktywności, która da im poczucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym i przynoszącym satysfakcję. Celem przeprowadzanej diagnozy było m. in. sprawdzenie, czy dzieci w Mieście i Gminie Piaseczno mają zapewniane dobre warunki do rozwoju.

Dlaczego diagnoza partycypacyjna?

O to, jakie są potrzeby małych dzieci i rodzin w Piasecznie pytani byli rodzice, opiekunowie, eksperci w zakresie sytuacji dzieci i rodzin. Diagnozę przeprowadzała grupa osób związanych z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, edukacyjnymi placówkami publicznymi i prywatnymi oraz wszyscy zainteresowani wspieraniem rozwoju i edukacji małych dzieci, w tym ekspertki i praktyczki pracy z dziećmi. Prace nad diagnozą potrzeb prowadzone były w zespole pod przewodnictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Zespół roboczy spotykał się systematycznie i wypracował narzędzia badawcze skierowane do rodziców dzieci na terenie Miasta i Gminy, prowadził rozmowy z rodzicami i opiekunami, ekspertami w zakresie sytuacji dzieci i ich rodzin.

Działanie było elementem projektu finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Federacją Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.

Więcej szczegółów na podstronie projektu