KRS: 0000166381 >> Nr konta: 77 1050 1012 1000 0090 3123 4173

Aktualności

Fundacja Rozwoju Dzieci współprzewodniczącym programu UNHCR na rzecz zapobiegania wykorzystaniom i nadużyciom seksualnym

Od 20 lat Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego aktywnie działa na rzecz wszechstronnego rozwoju najmłodszych dzieci. Ze szczególną troską docieramy do tych narażonych na wykluczenie, np. pochodzących z wiejskich gmin, gdzie brakuje nowoczesnych placówek opieki czy dzieci z rodzin imigrantów, dopiero asymilujących się w Polsce.

Od kwietnia 2022 r. prowadzimy niezwykle ważny projekt SPYNKA, wspierający ukraińskie dzieci i ich mamy poprzez zapewnienie dziennej opieki podopiecznym do 6 roku życia. Praca w Spynkach oparta jest programie edukacyjnym stworzonym przez Monikę Rościszewską-Woźniak, prezeskę Fundacji.

UNHCR – Urząd ONZ ds. Uchodźców – uruchomił  program PSEA (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse) Interagency Network, czyli sieć zrzeszająca organizacje pozarządowe działające wspólnie na rzecz zapobiegania wykorzystaniom i nadużyciom seksualnym. Działa ona w Polsce od od lutego 2022 oraz w związku z eskalacją konfliktu za naszą wschodnią granicą.

Wiosną tego roku aktywnie uczestniczyliśmy w pracach UNCHR oraz UNICEF, mających rozstrzygnąć w kontekście polskiego prawa problematyczne kwestie dotyczące spraw o nadużycie lub wykorzystywanie seksualne. 

UNHCR pełni funkcję przewodniczącego programu i drogą nominacji lub samo-nominacji wybiera współprzewodniczących – jedną międzynarodową organizację i jedną lokalną. Ostatnimi współprzewodniczącymi byli Plan International wraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

W tym roku nasza Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego została nominowana do przewodniczenia programowi wraz z UNICEF i będzie pełnić tę funkcję od czerwca 2023 do czerwca 2024 r. Bycie partnerem w tak szanowanym gronie i branie udziału w działaniach mających na celu zwalczanie nadużyć na tle seksualnym to dla nas wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność, którą będziemy realizować korzystając  z naszego najlepszego doświadczenia.

Przykładowe aktywności sieci PSEA to comiesięczne spotkania, dzielenie się materiałami, wymiana informacji o spotkaniach z zakresu PSEA i safeguarding’u (działań na rzecz ochrony zdrowia, dobrego samopoczucia i praw jednostek) i organizacja szkoleń dla jej członków.

Wstępne wytyczne PSEA i jej zalecane tłumaczenie na język polski, wskazówki dla wolontariuszy oraz pozostałe opracowania są dostępne pod linkiem https://data.unhcr.org/en/working-group/313?sv=54&geo=10781